Browsing by Author พรศิริ หมื่นไชยศรี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 47  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
31/12/2019EXTRACT-PACKAGE REFACTORING USING COMMUNITY DETECTION FOR TOO LARGE PACKAGES-
2556การจัดลำดับการใช้งานวิธีรีแฟคทอริงในการปรับแก้ไขโค้ด โดยการใช้มาตรวัดเชิงวัตถุและอัลกอริทึมละโมบรัฐพงษ์ วงศ์เปียง
2559การจัดลำดับความสำคัญแผนการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้กิตติยา ศรีวัฒนาปิติกุล
2549การตรวจจับข้อบกพร่องในขั้นตอนการออกแบบเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์เชิงวัตถุธันยวัต จันทร์เปีย
2547การตรวจจับร่องรอยที่ไม่ดีสำหรับรีแฟคทอริง โดยใช้มาตรวัดซอฟต์แวร์เชิงวัตถุธิษณา เพียรเลิศ, 2523-
2554การตรวจหาการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ขณะทำงานสถาพร สงวนวงษ์
2559การตรวจหาร่องรอยที่ผิดพลาดของโปรแกรมที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลสุทธิกานต์ เนาวรัตน์
2554การตามรอยเชิงฟีเจอร์สำหรับวิวัฒนาการสายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์กำธน ชวนะเวสน์
2557การตามรอยเชิงฟีเจอร์สำหรับวิวัฒนาการสายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โดยใช้แบบจำลองปริภูมิเวกเตอร์กฤติกา ทิพย์ยอดศรี
2551การทวนสอบเชิงฟังก์ชันสำหรับแบบจำลองประกอบของการออกแบบบนพื้นฐานของกระแสด้วยภาวะนามธรรมประวัตินนทศักดิ์ จันทร์ชุม
2545การทวนสอบแบบจำลองการวิเคราะห์สำหรับโปรแกรมระบบวัตถุพร้อมทำงานเชิงโครงสร้างสุวิช ถิระโคตร
2546การทำนายความสามารถในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โดยใช้มาตรวัดการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุแบบยูเอ็มแอลนงเยาว์ จินดาสวัสดิ์
2561การทำนายผลการรีวิวโค้ดในโครงการโอเพนซอร์สบนกิตฮับปานทิพย์ พู่พุฒ
2553การทำนายร่องรอยที่ไม่ดี ของโมเดลการออกแบบซอฟต์แวร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้ของเครื่องนครินทร์ มณีรัตน์
2559การประมาณความพยายามการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยแอคทิวิตีพอยท์ชารีฟ เด่นสุมิตร
2556การประมาณค่าความเสถียรของการออกแบบซอฟต์แวร์ในการพัฒนาแบบอินคริเมนทัลอลิสา แสงภู่วงษ์
2549การประมาณค่าความเสถียรเชิงตรรกะจากแผนภาพคลาสและแผนภาพซีเควนซ์ศุภวัชร์ รังสิยวัฒน์
2551การประมาณค่าความเสถียรเชิงตรรกะโดยใช้การอุปมาจากแผนภาพคลาสและแผนภาพลำดับชลิตา ชีววิริยะนนท์
2558การประมาณระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ในขั้นตอนของการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ปวินท์ อยู่พวง
2545การประยุกต์ใช้วิธีการจัดกลุ่มข้อมูลแบบลำดับชั้นในการระบุวัตถุซอฟต์แวร์ที่เป็นไปได้ จากโปรแกรมต้นฉบับเชิงโครงสร้างภาษาซีสมศักดิ์ ภัทรศุกล