Browsing by Author พิพาดา ยังเจริญ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การบริหารงานสาธารณสุขในประเทศไทย พ.ศ. 2501-2520วิวรรณ เอกรินทรากุล
2542การบริหารราชสำนักฝ่ายใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฉัตราภรน์ จินดาเดช
2548การรับรู้เรื่องชาวจีนของชนชั้นนำทางการเมืองไทย พ.ศ. 2438-2475เอื้อมพร ศรสุวรรณ
2553การศึกษาวาทกรรมเรื่องทาสไทยญาณินี ไพทยวัฒน์
2529การศึกษาและผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2394)พิพาดา ยังเจริญ; สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา
2549การสร้างภาพลักษณ์ความงามของเชียงใหม่ พ.ศ. 2464-2500ดารุณี สมศรี
2552มโนทัศน์เรื่อง "เมีย" ในสังคมไทย พ.ศ. 2394-2478อิรภัทร สุริยพันธุ์
2550ศูนย์การค้ากับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526-2539ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์