Browsing by Author พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การจัดทำนิตยสารวัยรุ่นแนวเอเชียตะวันออกนิยมของบริษัทศรีสยามการพิมพ์ศุภรักษ์ ศรีใจ
2548ความคิดเห็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และการกลั่นกรองเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตจิตติญาดา เหรียญมณี
2548ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขโมยคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ทางวิชาการของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครณัฐพร ศรีสติ
2547ความรู้ และความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์ต่อการกำกับดูแลตนเองในวิชาชีพภายใต้สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาตินฤมล วีระวงศ์ชัย
2545ความรู้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของนักข่าวหนังสือพิมพ์วชิราภรณ์ พรหมชินวงศ์
2548ความรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ต การประเมินความเสี่ยงและพฤติกรรมการป้องกันตัวเองของนักเรียนชั้นมัธยมปลายในเขตกรุงเทพมหานครจินดารัตน์ บวรบริหาร
2546ความเป็นโลกาภิวัตน์ของสื่อตะวันตกใน "สรรสาระ" นิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์ ฉบับภาษาไทยกรชนก รักษาเสรี, 2522-
2549นิตยสารต้าเจียห่าวกับการนำเสนออัตลักษณ์จีน - สยามปรวรรณ ทรงบัณฑิตย
2545บทบาทของเว็บมาสเตอร์ในการนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ออนไลน์กานตวี ปานสีทา, 2514-
2550บทบาททางการเมืองของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนในช่วงวิกฤติการณ์ทางการเมืองปี พ.ศ.2549-พ.ศ.2550ธิดา แย้มบุปผา
2545พัฒนาการของสื่อประชาสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ตมนทกานติ์ ตปนียางกูร, 2515-
2546องค์กรสื่อทางเลือกบนเวิลด์ไวด์เว็บ กับลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สิทธิสันติ เล้าสกุล