Browsing by Author รุ่งทิพย์ ชวนชื่น

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การดื้อยาและการถ่ายทอดยีนดื้อยาของจุลินทรีย์ในสารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์ที่จำหน่ายในประเทศไทย : รายงานการวิจัยรุ่งทิพย์ ชวนชื่น; พรเพ็ญ พัฒนโสภณ; ธราดล เหลืองทองคำ
2550การดื้อยาและการถ่ายทอดยีนดื้อยาของแบคทีเรียในสารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารที่มีจำหน่ายในประเทศไทยเวชสิริ วรรณประสาท
2550การตรวจติดตามและศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1)ในตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตและตลาดสดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงชื่นสกนธ์ เชาว์ตระกูล
2550การตรวจพิสูจน์ยีนที่ควบคุมการสร้างพิษเอนเทอโรท็อกซินของเชื้อสตาฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่เพาะแยกได้จากแหนมหมูพงศ์ธร พุ่มแตงอ่อน
2551การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของยีนดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่าที่แยกได้จากไก่และสุกรในประเทศไทย : รายงานวิจัยรุ่งทิพย์ ชวนชื่น; พรเพ็ญ พัฒนโสภณ
2549การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดี้ที่มีความจำเพาะต่อโปรตีน ของระบบมัลติดรักซ์อิฟรักซ์ในเชื้อสูโดโมนาส แอรูจิโนซา : รายงานผลการวิจัยรุ่งทิพย์ ชวนชื่น; อินทิรา กระหม่อมทอง
2554การศึกษาอินทริกรอนส์ใน Pseudomonas aeruginosa และ Acinetobacter baumannii : รายงานวิจัยรุ่งทิพย์ ชวนชื่น; ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์
2555การศึกษาเปรียบเทียบความชุกและการต้านยาของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ที่แยกได้จากไก่เนื้อและไก่ไทยที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมและไม่ผสมสารเสริมชีวนะหรือสมุนไพร : รายงานวิจัยธราดล เหลืองทองคำ; รุ่งทิพย์ ชวนชื่น
2549การเฝ้าระวังการดื้อต่อยาฆ่าเชื้อและยาปฏิชีวนะของ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในสายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย : รายงานการวิจัยรุ่งทิพย์ ชวนชื่น; พรเพ็ญ พัฒนโสภณ; ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
2557การใช้ competitive exclusion (CE) ในการป้องกัน การติดเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในสัตว์ปีก : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย; รุ่งทิพย์ ชวนชื่น; ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย
2541คุณภาพน้ำนมโคดิบ : ปัญหาและการแก้ไข : รายงานผลการวิจัยเกรียงศักดิ์ สายธนู; รุ่งทิพย์ ชวนชื่น
2549คุณลักษณะทางพันธุศาสตร์ของยีนฮีมากลูตินิน และนิวรามินิเดสของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1) ในสัตว์ปีกที่พบในประเทศไทยนวลอนงค์ ปริโยธร
2556บทบาทของระบบ multidrug efflux pumps ต่อการดื้อยาใน Acinetobacter baumannii : รายงานผลการวิจัยรุ่งทิพย์ ชวนชื่น; ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์