Browsing by Author วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 43  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การคัดกรอง Clostridium spp. ทนบิวทานอลเพื่อผลิตบิวทานอลจากน้ำอ้อยพรรณธิภา ส่งเสริมพานิช
2554การคัดกรองยีสต์ทนร้อนที่สามารถใช้ไซโลสเพื่อการผลิตเอทานอลพนิดา สุริยะพันธ์
2551การคัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อการผลิตปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์มน้ำมันชวนพิศ เรืองจรัส
2552การคัดเลือกพันธุ์และการปรับสภาพมันสำปะหลัง Manihot esculenta L. Crantz สำหรับการผลิตแก๊สชีวภาพปิยะภา หิรัญพัทรวงศ์
2557การคัดเลือกและการผลิตไลเพสของจุลินทรีย์ชอบร้อนชนิดลิโพไลติกจากบ่อน้ำพุร้อนในภาคเหนือของประเทศไทยสุขุมาล กิตติวิสาร
2549การคัดเลือกและชักนำให้เกิดมิวเทชันของราที่ย่อยลิปิดเพื่อเพิ่มไฮโดรไลติกแอกทิวิตีวราภรณ์ มลิลาศ
2549การคัดแยกเชื้อและการวิเคราะห์บน 16 เอส ไรโบโซมัล ดีเอ็นเอของเชื้อคลอสทริเดียมที่สามารถผลิตอะซีโตน บิวทานอล และเอทานอล : รายงานวิจัยวรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล
2544การชักนำให้เกิดพอลีพลอยด์ในบัวบกโดยใช้สารโคลชีซีน : รายงานผลการวิจัยวรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล
2541การชักนำให้เกิดมิวเตชันในรา Monascus purpureus ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตวรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล
2542การชักนำให้เกิดมิวเตชันในเห็ดหมื่นปี Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. โดยแสงอัลตราไวโอเลทชาลินี คงสวัสดิ์, 2517-
2548การชักนำให้เกิดมิวเทชันในเชื้อราที่สามารถลดสีของน้ำกากส่าณัฏยา สมจิตร
2546การตรวจสอบยีนไนไทรต์รีดักเทสในดีไนทริฟายอิ้งแบคทีเรีย โดยเทคนิคพีซีอาร์-อาร์เอฟแอลพีเก็จกาญจน์ สมาธิวุฒิคุณ
2551การตรึงรูปไลเพสจากยีสต์ Candida rugosa เพื่อผลิตไบโอดีเซลโดยทรานส์เอสเทอริฟิเคชันวันภิเษก จุฑาภักดิ์
2552การตรึงไลเฟสบนเส้นใยกก Scirpus grossus. ที่เชื่อมขวางด้วยกลูตาราลดีไฮด์สำหรับการสังเคราะห์ไบโอดีเซลพิชญา เคนสิงห์
2552การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลด้วยสาหร่ายขนาดเล็กทักษพร รัตนมุขย์
2559การประเมินผลกระทบทางนิเวศวิทยาของน้ำจืดต่อระบบนิเวศชายฝั่งอ่าวไทยตอนใน : รายงานผลการวิจัยอัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์; กัลยา วัฒยากร; ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์; วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล; ปราโมทย์ โศจิศุภร; สมภพ รุ่งสุภา; ณิชยา ประดิษฎ์ทรัพย์; พรเทพ พรรณรักษ์; สุริยัณห์ สาระมูล
2558การผลิตเอทานอลจากฟางข้าวด้วยเซลลูโลสิกยีสต์ในถังหมัก 5 ลิตร : รายงานผลการดำเนินงานวรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล
2552การผลิตแอซีโทน บิวทานอล และเอทานอลจากน้ำเสียโรงงานมันสำปะหลัง โดย Clostridium sp.ชนิกา อื้อพานิช
2550การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่เร่งปฏิกิริยาด้วยไลเพสตรึงรูปสุวิมล ทรัพย์ทวีวุฒิ
2555การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ Jatropha curcas L. เร่งปฏิกิริยาด้วยยีสต์ Aureobasidium pullulans var. melanogenumวรรณิศา ลีลารุจิ