Browsing by Author วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 55  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การจัดการของเสียอินทรีย์สำหรับบ้านพักอาศัยโดยวิธีการบำบัดแบบไร้อากาศภัทรา สินธุรัตน์
2556การติดตั้งฉนวนภายนอกอาคาร โดยวิธีที่สามารถทำได้ด้วยตนเองเบญจฤทธิ์ นิมบุญจาช
2549การประเมินประสิทธิภาพของผนังภายในอาคารปรับอากาศในเขตภูมิอากาศร้อนชื้นษารัตน์ ศรีวงศ์
2551การประเมินวัฏจักรชีวิตและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของวัสดุผนังทึบในอาคารบ้านพักอาศัยอัจฉรียา ชัยยะสมุทร
2553การประเมินสมดุลก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในวัฎจักรชีวิตของอาคาร กรณีศึกษา อาคารห้องสมุดสารนิเทศสารานุกรมไทยต้นแบบ จังหวัดนครราชสีมาวราภรณ์ บุตรจันทร์
2552การปรับปรุงอาคารสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกฐิติมา โอฬาริกบุตร
2544การพัฒนาผนังอาคารด้วยวัสดุธรรมชาติพื้นถิ่นเพื่อปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคาร : กรณีศึกษาอาคารเรียนไม่ปรับอากาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยชูพงษ์ ทองคำสมุทร
2557การพัฒนาพลังงานทดแทนจากกังหันลมความเร็วลมต่ำสำหรับอาคารและชุมชน กรณีศึกษาวัดหงส์ทอง จังหวัดฉะเชิงเทราธีระศักดิ์ ชำนาญดี
2551การพัฒนาระบบโครงสร้างบ้านกึ่งสำเร็จรูปน้ำหนักเบาเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแบบยั่งยืนณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์
2544การพัฒนารูปแบบและระบบการไหลเวียนอากาศของหลังคา เพื่อลดอุณหภูมิภายในอาคารอภิธัช พรหมสิริแสง
2557การพัฒนาเครื่องมือและแนวทางการเลือกใช้กระจกช่องเปิดสำหรับเขตร้อนชื้นสัมฤทธิ์ เหล่าอิ่มจันทร์
2552การพัฒนาเทคนิคการก่อสร้างและระบบโครงสร้างบ้านพอเพียงปราการ ภูมิผล
2557การลดน้ำหนักโครงสร้างอาคารด้วยพื้นประกอบไฟเบอร์กลาสไตรวุฒิ ฮวบกระโทก
2552การวิจัยสถาปัตยกรรมโดยแฝงกิจกรรมการออกกำลังกาย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิทยาเขตบางคล้าปิยะวดี นวลใย
2550การศึกษาค่าดัชนีการใช้พลังงานของอาคารในภูมิภาคร้อนชื้นรวิช ควรประเสริฐ
2560การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสภาพแวดล้อมของอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เพื่อการใช้งานในยุคปัจจุบัน กรณีศึกษาอาคารมหาจุฬาลงกรณ์และอาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชรินรัตน์ รุ่งเรืองศรี
2554การศึกษาปัจจัยทางทัศนวิสัยเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้เข้ารับบริการในสปาภาคภูมิ ดิสนีเวทย์
2554การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกร้อน หนาวของมนุษย์ภายในห้องสปารสริน ทักษิณ
2553การศึกษาผลกระทบจากต้นไม้และเนินดินเพื่อสร้างภูมิอากาศที่เหมาะสมในสิ่งแวดล้อมรอบอาคารที่พักอาศัยทองเอก หอศิริธรรม
2543การศึกษาพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังวัสดุก่อของอาคารพักอาศัยในเขตร้อนชื้นอุทัย ศุจิสกุลวงศ์