Browsing by Author วิชา วนดุรงค์วรรณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2531การขยายขนาดของเครื่องหมักแบบตรึงชั้นชนิดหลายชั้น ในการผลิตน้ำส้มสายชูไพจิตร สถาพรธีระ
2522การศึกษาหาวิธีผลิตและถนอมน้ำมะขามเปียกเข้มข้น ชนิดมีเนื้อและไม่มีเนื้อสุรัญญา เกียรติกำพล
2521การศึกษาเครื่องหมักแบบคอลัมน์ชนิดกึ่งต่อเนื่องอำนวย สุขเหมือน
2528การศึกษาเครื่องหมักแบบคอลัมน์ชนิดต่อเนื่องในการผลิตเอทานอล จากน้ำสับปะรดศจี สุวรรณศรี
2523การศึกษาเครื่องหมักแบบคอลัมน์ในการผลิตยิสต์ (Candida utilis) เอทานอล และกรดอะซีติกจากน้ำสับปะรดนิคม ติปะวาโร
2527การศึกษาเครื่องหมักแบบหลายชั้นในการผลิตน้ำส้มสายชู จากไวน์สับปะรดศิริวรรณ จงจิระศิริ
2524การศึกษาเครื่องหมักแบบแพคเบดคอลัมน์ในการผลิตน้ำส้มสายชู จากไวน์สับปะรดพรทิพย์ รัตนะ
2535การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอัลกอฮอลล์จากน้ำสับปะรด โดยวิธีการนำเซลยีสต์กลับมาใช้ในเครื่องหมักชนิดคอลัมน์ต่อเนื่องศิริรัตน์ วงษ์วันทนีย์
2526การใช้ยีสต์จากโรงงานเบียร์แทนปลาป่นในอาหารปลาชลลดา ปรีดา
2530ผลของตัวแปรในกระบวนการพ่นแห้งต่อคุณภาพนมผง ที่โรงนมผงสวนดุสิตสรรชัย เทียมทวีสิน
2528ผลของสารชอบผิวต่อคุณสมบัติทางกายภาพ ของอาหารปลาแบบเม็ดชื้นวิมล สุจินัย
2531เครื่องหมักแบบหลายคอลัมน์ในการผลิตน้ำส้มสายชูอย่างต่อเนื่องจากไวน์สับปะรดประพนธ์ ประสพวัฒนา