Browsing by Author วีรชาติ เปรมานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การประพันธ์เพลง: อิมพร็อมพ์ตูสำหรับฮอร์น 4 ตัวกับวงออร์เคสตราขนาดเล็กจิตตินันท์ กลิ่นน้ำหอม
2556การประพันธ์เพลง: เสียงสะท้อนแห่งสหัสวรรษ สำหรับวงซิมโฟนีออร์เคสตราศักดิ์ทวี จิตไพศาลวัฒนา
2557การสร้างสรรค์ละครนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยรัสวรรณ อดิศัยภารดี
2554คอนเเชร์โตสำหรับวงดนตรีแจ๊สสามชิ้นดนตร์ เพ่งบุญ
2546คอนแชร์โตสำหรับทรอมโบนกับวงเครื่องลมทองเหลืองพิสิฐ พิริยะภรณ์
2553ซิมโฟนิกโพเอ็ม "พระบารมีคุ้มเกล้า"วไลพร บุญลีอุไรกุล
2550ซิมโฟนิกโพเอ็ม ลำนำแห่งช้างสยามสำราญ เชื้อพันธ์
2555ซิมโฟนี "สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ"วรเขต ทะโกษา
2551ซิมโฟนี หมายเลข 1อิทธิพล รวบรวม
2555ซิมโฟนีอุปรากร “พระมหาชนก”รุจิภาส ภูธนัญณฤภัทร
2546ซิมโฟเอ็ม ทางรถไฟสายมรณะประเสริฐ ฉิมท้วม
2560ดุษฎีนิพนธ์การประพันธ์เพลง : หลวิชัย คาวี เดอะ มิวสิคัลพงศ์พูน พิบูลย์เกษตรกิจ
2560ดุษฎีนิพนธ์การประพันธ์เพลง: เสียงแห่งวัฒนธรรมจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ สำหรับวงวินซิมโฟนีเอกชัย พุหิรัญ
2560ดุษฎีนิพนธ์การประพันธ์เพลง: “มรรคาแห่งโชคชะตา” แฟนตาเซียสำหรับวงเชมเบอร์อองซอมเบลออรอุษา หนองตรุด
2561ดุษฎีนิพนธ์การประพันธ์เพลง: มิติเสียงสังเคราะห์แห่งวงซิมโฟนีสิรเศรษฐ ปัณฑุรอัมพร
2559ดุษฎีนิพนธ์การแสดงเปียโน : บูรณาการแห่งภาพสะท้อนของเสียงเปียโนในศตวรรษที่ 21พรศิริ นรบาล
2559ดุษฎีนิพนธ์งานประพันธ์เพลง: ลม-กระซิบ-พราย สำหรับวงเชมเบอร์อองซอมเบลอศุภพร สุวรรณภักดี
2558ดุษฎีนิพนธ์งานประพันธ์เพลง: เกตุเมือง วัดเจดีย์หลวง สำหรับเดี่ยวสเตเจียและวงดุริยางค์ซิมโฟนียุทธพงศ์ แสงสมบูรณ์
2558นาฏยศิลป์พื้นเมืองมลายูปาตานีเจษฎา เนตรพลับ
2554บทประพันธ์เพลง ดับเบิลคอนแชร์โตสำหรับแซกโซโฟนและเปียโนมงคล ปิยะวัฒนวิโรจน์