Browsing by Author วีระยุทธ ศรีธุระวานิช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การปรับปรุงความทนทานของจานแก้วและความไวในการวัดเพดานบินของหัวอ่านเขียนโดยการเคลือบด้วยคาร์บอนคล้ายเพชรกรกช เพชรดี
2557การพัฒนากระบวนการสร้างลวดลายบนกระดาษโดยใช้หน้ากากน้ำเพื่อสร้างอุปกรณ์ประเภทกระดาษศตวรรษ กระเดื่องเดช
2557การพัฒนากระบวนการสร้างเข็มฉีดยาพลาสติกขนาดไมครอนวังตาล เหลืองวีระ
2555การพัฒนาการสร้างลวดลายช่องทางการไหลขนาดเล็กและการลดการยึดเกาะของแอนติบอดีติดฉลากด้วยทองสำหรับแล็บบนชิปประเภทกระดาษเกริกฐากูร พันธ์พัฒนกุล
2559การพัฒนาท่อโพลีเอธิลีน ไกลคอล ไดอะคริเลต ขนาดไมครอนด้วยกระบวนการพอลิเมอไรเซชันเชิงแสงสำหรับการรักษาโรคต้อหินวิจักขณ์ มะมา
2558การพัฒนานาโนคอมโพสิตท่อไทเทเนียมไดออกไซด์-กราฟีนเพื่อการรักษาโรคมะเร็งแบบ photothermal therapyคงวัฒน์ อรรคนิมาตย์
2559การพัฒนาส่วนเจาะสำหรับแผ่นเข็มพลาสติกขนาดจุลภาคประเภทกลวงสุรัตน์ วังวรัญญู
2558การพัฒนาอุปกรณ์ในระบบของไหลจุลภาคสำหรับคัดแยกและจัดเก็บเซลล์มะเร็งชนิดกลมของสุนัขให้อยู่ในรูปเซลล์เดี่ยว : รายงานฉบับสมบูรณ์อัจฉริยา ไศละสูต; ประพฤติดี ปิยะวิริยะกุล; เดชธชัย เกตุพันธุ์; อลงกรณ์ พิมพ์พิณ; วีระยุทธ ศรีธุระวานิช
2559การพัฒนาและทดสอบเข็มขนาดจุลภาคประเภทน้ำตาลมอลโทสเพื่อการนำส่งยาผ่านผิวหนังอภิวัฒน์ จรูญผล
2554การพัฒนาไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปสำหรับการจับยึดหัวอ่านฮาร์ดดิสก์กฤษณ์กร ประไพพิทยาคุณ
2557การสร้างและทดสอบเข็มฉีดยาขนาดไมครอนสำหรับระบบส่งยาผ่านทางผิวหนังศุภเศรษฐ์ จิฤดี
2555การสร้างโครงสร้างระดับนาโนโดยวิธีอะโนไดซ์เซชั่นและอิเล็กตรอนบีมลิโทกราฟีบนพื้นผิวไทเทเนียมสรายุทธ แสวงผล
2559การออกแบบและพัฒนาส่วนส่งยาผ่านทางผิวหนังสำหรับเข็มฉีดยาขนาดไมครอนประเภทกลวงเสกข์ ขจรรุ่งศิลป์
2559การใช้อนุภาคนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์และนาโนคอมโพสิตไทเทเนียมไดออกไซด์-กราฟีนออกไซด์ร่วมกับการฉายแสงเนียร์อินฟราเรด ในการควบคุมไบโอฟิล์มลนิดา เพียรเจริญ
2558ผลกระทบของการสร้างฟิล์มโมลิบเดท/ฟอสเฟตสำหรับการป้องกันการกัดกร่อนของผิวเหล็กกล้าคาร์บอนวันฉัตร ณัฐพัทธนิษย์
2544หุ่นยนต์คัดแยกและเก็บขยะรีไซเคิลโดยใช้กล้อง CCDวีระยุทธ ศรีธุระวานิช; รัชทิน จันทร์เจริญ