Browsing by Author ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การประเมินค่าทางพันธุกรรมของลักษณะปริมาณน้ำนมในโคนมลูกผสมโดยใช้บันทึกผลผลิตในวันทดสอบสายัณห์ บัวบาน
2543การประเมินประสิทธิภาพการผลิตและพันธุกรรมโคนมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์; วิสุทธิ์ หิมารัตน์; ไพบูลย์ ใจเด็ด; สมชาย จันทร์ผ่องแสง; สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง
2543การเปรียบเทียบวิธีปรับปริมาณน้ำนมมาตรฐานที่ 300 วัน ของโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนและลูกผสมขนิษฐา ชันวิจิตร
2539ดัชนีคัดเลือกโครุ่นพันธุ์บราห์มันธีระชัย ช่อไม้
2544โครงการการประเมินความเสี่ยงในการนำหรือแพร่เชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีปราจีน วีรกุล; สุเทพ เรืองวิเศษ; ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์; ณฤต พุฒิกุลางกูร