Browsing by Author สมจารี ปรียานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การพัฒนาเครื่องมือช่วยลดระยะเวลาการอ่านพิมพ์เขียวธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการกำหนดค่าพารามิเตอร์ในซอฟต์แวร์อีอาร์พีพลอยไพลิน แก้วประชา
2550การสร้างกรณีทดสอบจากแผนภาพซีเควนซ์ฉัฐธร ทองระอา
2556การสร้างกรณีทดสอบโดยอัตโนมัติจากแผนภาพยูเอ็มแอล สำหรับการทดสอบระดับบูรณาการวีวิกา เชาวณาพรรณ์
2551การสร้างเทมเพลตสำหรับการคัดเลือกซอฟต์แวร์สำเร็จทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ธนาคม อุบลเพ็ง
2559การเปรียบเทียบจำนวนฟังก์ชันพอยต์แยกตามประเภทฟังก์ชันจากรายละเอียดซอฟต์แวร์ที่ออกแบบไว้กับรายละเอียดซอฟต์แวร์ที่สร้างเสร็จแล้วภัทระ วชิรานันตวัฒน์
2550การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ขณะประมวลผลและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของซอฟแวร์ภายใต้โครงสร้างคลาสแบบแอสโซซิเอชันและเจนเนอรัลไลเซชันสุพรรษา เนคมานุรักษ์
2556ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์กรกับการให้ความสำคัญต่อคุณภาพของซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูปสำหรับงานเฉพาะด้านทักษกร งาดีสงวนนาม
2550ระบบล่ามภาษามืออิเล็กทรอนิกส์วีรยุทธ์ คุ้มโภคา
2549วิธีการประเมินต้นทุนสำหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันวรัฏฐา เจริญสถาพงษ์