Browsing by Author สมชาย จิตะพันธ์กุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 71  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การชี้เฉพาะคำสำคัญเสียงพูดภาษาไทยบนพื้นฐานของการตรวจสอบหน่วยเริ่มและหน่วยตามของพยางค์เฉลิมวุฒิ ไวชนะ
2546การดัดแปลงสถาปัตยกรรม วี-บีแอลเอเอสที สำหรับระบบสื่อสาร เอ็ม ซี-ซีดีเอ็มเอ บนพื้นฐานการหักล้างสัญญาณรบกวนแบบผสมรัฐพล กาญจวัฒน์
2547การดัดแปลงส่วนขจัดพูข้างที่วางนัยทั่วไปโดยใช้เทคนิคการลดสหสัมพันธ์จิรวัฒน์ เตชะวิชาญ, 2522-
2547การตรวจหาแบบไวด์ลี่เชิงเส้นสำหรับระบบมัลติ-แคเรียร์ซีดีเอ็มเอกฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ, 2524-
2546การทำให้เครื่องรับส่งเหมาะที่สุดสำหรับข่ายเชื่อมโยงขาขึ้นในระบบมัลติแคเรียร์ซีดีเอ็มเอหลายผู้ใช้ประจักษ์ แซ่ตั้ง
2538การบีบย่อเสียงพูดโดยใช้การแปลงเวฟเลตและแอลพีซีเวกเตอร์ควอนไทเซ ชันโชติวัฒน์ อุนนาภิรักษ์
2543การบีบอัดเสียงพูดภาษาไทยโดยใช้การเข้ารหัส MP-CELP ตามข้อกำหนดของ MPEG-4สุภัทรชัย ชมพันธุ์
2549การประมาณค่าความจุของช่องสัญญาณหลายเสาส่งหลายเสารับในช่องสัญญาณแบบไรเชียน โดยการแจกแจงสมมาตรในรูปแบบความถี่สปาเทียลจตุพล พัฒนาวิเชษฐ์
2547การประมาณช่องสัญญาณแบบบอดบนพื้นฐานของเทคนิคการแยกย่อยยูแอลวี สำหรับมัลติแคเรียร์ซีดีเอ็มเอขาขึ้นปรัชญา พรนิมิตกุล, 2524-
2547การประมาณช่องสัญญาณใช้สัญลักษณ์นำช่วยสำหรับระบบมัลติแคเรียร์ซีดีเอ็มเอขาขึ้น แบบหลายสัญญาณเข้าหลายสัญญาณออกวิไลพร แซ่ลี้, 2522-
2542การประมาณที่ตั้งแหล่งกำเนิดสัญญาณ ที่ทนต่อสัญญาณรบกวนจากการวัดมุมทิศ โดยใชัอัลกอริทึมแบบไอเอ็มเอ็มพชรพล สินธุวงศานนท์
2542การประมาณหาที่ตั้งแหล่งกำเนิดสัญญาณจากการวัดมุมทิศ โดยใช้วิธีการพัฒนาคาลมานฟิลเตอร์แบบขยายเอกพล จูฑะพันธุ์
2539การประมาณหาที่ตั้งแหล่งกำเนิดสัญญาณจากการวัดมุมทิศ โดยใช้วิธีคาลแมนฟิลเตอร์แบบยืดขยายสุรเดช เคารพครู
2541การประยุกต์การประมวลผลภาพในการตรวจพินิจล้ออลูมินัมอัลลอยมานะชัย อุดมดี
2544การประยุกต์ใช้วงจรกรองแบบปรับตัวสำหรับเครื่องรับดีเอสซีดีเอ็มเอแบบหลายอัตราที่ใช้วิธีไบออร์ทอกอนัลณัฐพร ราศรีเกรียงไกร
2544การประยุกต์ใช้แบบแผนไบออร์ทอกอนอลกับผู้ใช้อัตราข้อมูลสูงร่วมด้วยการหักล้างสัญญาณแทรกสอดสำหรับระบบดีเอสซีดีเอ็มเอแบบหลายอัตราที่ใช้แบบแผนหลายรหัสเสรี วณิชภักดีเดชา
2548การประสานภาพเชิงพื้นที่โดยการใช้เฟรมดิสครีตเวฟเล็ตอรพรรณ เจริญธรรม, 2523-
2543การปรับปรุงการหักล้างการแทรกสอดแบบผสม โดยใช้เทคนิคการหักล้างบางส่วนแบบขนาน ในช่องสัญญาณที่มีการลดทอนแบบเรเลย์ ในระบบการสื่อสารแบบแบ่งแยกด้วยรหัสชนิดไดเรกต์ซีเควนซ์เจนวิทย์ สินธุสัคค
2546การปรับสเกลความละเอียดของเกรนแบบทนทานโดยใช้การทำนายรั่วสำหรับการเข้ารหัสวิดีโออัตราบิตต่ำสุจรรยา อาจณรงค์กร
2539การพัฒนาเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัล สำหรับการตรวจสอบรอยร้าวบนพื้นผิวถนนวินัย ปิยะธนะศิริกุล