Browsing by Author สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 66  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเชิงบูรณาการ ; การใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อการทำนาปรังปิยะวัตน์ พรหมรักษา
2539การทำให้บริสุทธิ์และลักษณะสมบัติของไวเทลโลเจนินในปลากะพงแดง Lutjanus argentimaculatusพอจิต วิโนทพรรษ์
2541การผลิตเลซิทินที่มีกรดไขมันโอเมก้า-3 เพื่อใช้เพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำ : รายงานวิจัยวินัย ดะห์ลัน; สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล; พิมพ์พร อินนพคุณ; สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ; โสภณา จาตนิลพันธ์
2550การผลิตไดอะตอม Amphora delicatissima แบบเฮเทอโรโทรฟิก เพื่อเป็นอาหารเสริมสำหรับเพรียงทราย Perinereis nuntiaเอกราช ภูฆัง
2536การผสมข้าวสายพันธุ์กุ้งก้ามกรามจุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
2536การพัฒนาอาหารสำเร็จรูปสำหรับหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linne.สุวรรณี เฉินบำรุง
2542การพัฒนาอิมัลชันลิพิดทางการแพทย์โดยใช้เลซิทินที่มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 เป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์ : รายงานวิจัยวินัย ดะห์ลัน; สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล; วิชัย เชิดชีวศาสตร์; สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ; โสภณา จาตนิลพันธ์; พิมพ์พร อินนพคุณ
2522การศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการบางอย่างในการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม, Macrobrachium rosenbergii (de Man)สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล
2558การเจริญและพัฒนาการของตัวอ่อนจักจั่นทะเล Emerita sp.  (Decapoda: Anomura: Hippidae) ที่เลี้ยงในห้องปฏิบัติการชยาภา ฟองโหย
2543การเติบโตและองค์ประกอบทางชีวเคมีของไดอะตอม Amphora delicatissima ที่เลี้ยงโดยใช้คาร์บอนอินทรีย์ชมพูนุท ชัยรัตนะ, 2520-
2552การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของการสะสมกรดโดโมอิกในหอยนางรมหนาม Spondylus cf. versicolor บริเวณเกาะขามใหญ่ จังหวัดชลบุรีทิพวรรณ ยอดยิ่ง
2550การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata) วัยอ่อนโดยใช้ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่มีระบบผลิตสาหร่ายแบบกึ่งต่อเนื่องยุวดี อัณฑสูตร
2544การเสริม Bacillus S11 ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระดับทดลองภาคสนามอรุณ ธัญญนันท์
2541การเสริมเมมเบรนของเซลล์เกล็ดเลือดที่มีกรดไขมันโอเมก้าสาม เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษทางงานธนาคารโลหิตวินัย ดะห์ลัน; สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ; อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง; มานิดา ฉายเพชรากร; โสภณา จาตนิลพันธ์; พิมพ์พร อินนพคุณ; สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล
2538การเสริมแอสตาแซนทีน วิตามินซี และน้ำมันปลาในอาหารเพื่อเพิ่มความต้านทานโรคหัวเหลือง ในกุ้งกุลาดำวัยรุ่นนิตยา ไชยเนตร
2552การแทนที่กากถั่วเหลืองด้วยผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมในอาหารเลี้ยงกุ้งขาว Litopenaeus vannameiรณวิช สิงหสุรศักดิ์
2540การใช้ Bacillus spp. เพื่อเสริมผลผลิตกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)นิภา เตโชดำรงสิน
2545การใช้ปลานิล Oreochromis niloticus และสาหร่ายสไปรูลินา Spirulina platensis ในการบำบัดน้ำจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำหนึ่งฤทัย คุ้มเสาร์
2552การใช้สาหร่ายทะเลบำบัดน้ำในการเลี้ยงหอยหวานระบบน้ำหมุนเวียนวรรณณี แสนทวีสุข
2544การใช้แบคทีเรีย Alteromonas sp. S9730 ในการควบคุมเชื้อ Vibrio harveyi ที่ก่อโรคในลูกกุ้งกุลาดำวัยอ่อนขนิษฐา แสงงาม