Browsing by Author สันติ ทิพยางค์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2551สารสำคัญและการประกันคุณภาพอาหารเสริมจากกระชายดำ : รายงานการวิจัยสันติ ทิพยางค์; วรินทร ชวศิริ; ปรีชา ภูวไพรศิริศาล; พัฒทรา สวัสดี; ไพฑูรย์ รัชตะสาคร
2554สารสำคัญและการประกันคุณภาพอาหารเสริมจากกระชายดำ : รายงานการวิจัยไพฑูรย์ รัชตะสาคร; สันติ ทิพยางค์; วรินทร ชวศิริ; พัฒทรา สวัสดี; ปรีชา ภูวไพรศิริศาล
2538สารอัลสิโลพาธิคจากวัชพืชไทย : รายงานวิจัยอุดม ก๊กผล; สันติ ทิพยางค์; วรินทร ชวศิริ
2524องค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยของใบฝรั่งสันติ ทิพยางค์
2550โครงการวิจัย การคัดสายพันธุ์พริกและงาเพื่อการประยุกต์ด้านอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริม : รายงานฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 2วรินทร ชวศิริ; สันติ ทิพยางค์; ธรรมนูญ หนูจักร; ปรีชา ภูวไพรศิริศาล; พัฒทรา สวัสดี; ลักษณา ดูบาส
2553โครงการวิจัยนำร่องสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรไทยเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืนวรินทร ชวศิริ; สันติ ทิพยางค์; พัฒทรา สวัสดี; ปรีชา ภูวไพรศิริศาล; ชุลี ยมภักดี