Browsing by Author สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การพัฒนาวัสดุกากอาหารแช่แข็งจำพวกเปลือกกุ้ง เปลือกปู สำหรับเป็นวัสดุธรรมชาติที่ปลอดพิษเพื่อเติมแต่งคุณค่าและรักษาคุณภาพอาหาร : รายงานฉบับสมบูรณ์สุวบุญ จิรชาญชัย; รัฐ พิชญางกูร; สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
2550การพัฒนาวัสดุทดแทนกระดูกสำหรับการผ่าตัดกระดูก : รายงานการวิจัยสิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
2553การพัฒนาวัสดุทดแทนกระดูกสำหรับการผ่าตัดกระดูก : รายงานการวิจัยสิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
2559การศึกษาความยาวเทโลเมียร์ จำนวนไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ และภาวะเครียดออกซิเดชัน ในโรคโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบสินสุดา เดชสุภา
2553การศึกษาความสัมพันธ์ของไซโตไคน์และความรุนแรงของโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อมจริยา พูลภักดี
2554การศึกษาผลของวิตามินอีต่อระดับภาวะเครียดจากออกซิเดชันในเลือดและน้ำไขข้อของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมธันยวัน สวนทวี
2559การศึกษาโกลบอลเมทิเลชันในผู้ป่วยโรคเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนธมลวรรณ วรฤทัย
2549การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ต้นกำเนิดจากสายสะดือรกฐากูร ฐิติเศรษฐ์
2557การแสดงออกของวาสคูลาร์ เอนโดทีเลียล โกรทแฟคเตอร์ ในโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อมณปภัช จิรธนธรนุกุล
2552การใช้ยาไทอะโซลิดินไดโอนเพื่อชะลอการเสื่อมของเยื่อบุผนังช่องท้องจากการรักษาทดแทนไตทางช่องท้องอย่างถาวรสิริกุล กาญจนบุษย์
2559ความสัมพันธ์ของวิตามินดีกับความหนาแน่นกระดูกและภาวะพังผืดในตับผู้ป่วยโรคท่อน้ำดีตีบตันกฤตภัค หอมจันทร์
2551ความสัมพันธ์ของไซโตไคน์กับตัวชี้วัดทางคลินิกภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและความหลากหลายทางพันธุกรรมของอินเตอร์ลิวคินหกในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมเบญจมาศ ดีไพศาสลสกุล
2554ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน X-prolyl aminopeptidase 1 ตำแหน่ง rs17095355 กับผู้ป่วยเด็กโรคท่อน้ำดีตีบตันในประเทศไทยสรัลนุช แก้วเกียรติยศ
2553ความสัมพันธ์ระหว่างยีนเมทริกซ์เมตาโลโปรตีนเนส-3 กับการเกิดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าฉีกขาดสมเกียรติ มลิลา
2551ความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างกระดูกของลำไส้เล็กหมูชั้นสับมิวโคซาและเนื้อเยื่อกระดูกที่ผ่านการลดปริมาณเกลือแร่ปิยนุช บำรุงพนิชถาวร
2554ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน adiponectin ที่ตำแหน่ง SNP45/SNP276 ในผู้ป่วยโรคท่อน้ำดีตีบตันวันวิสาข์ อุดมสินประเสริฐ