Browsing by Author สีรง ปรีชานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนที่ไม่มีบัฟเฟอร์ โดยวิธีฮิวริสติก กรณีศึกษา : โรงงานประกอบรถยนต์ศรันยา อุดมศรี, 2524-
2552การจัดตารางการผลิตสำหรับหน่วยผลิตแบบขนานที่ไม่สัมพันธ์กันโดยมีการแยกล้อต ในโรงงานผลิตเทปลูกไม้เพื่อการตกแต่งพิมพ์ประไพ ไทยเนียม
2556การปรับปรุงกระบวนการคลังสินค้าของบริษัทเครื่องดื่มศจีวัลย์ ไวยานิกรณ์
2548การปรับปรุงวิธีการวางแผนการผลิตเพื่อลดเวลาในการผลิตอิสรา รุ่งนพคุณ
2547การปรับปรุงสมบัติความเป็นรูพรุนของรีโซซินอลฟอร์มัลดีไฮด์คาร์บอนเจล ที่ผ่านขั้นตอนการทำให้แห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟซึ่งเตรียมโดยใช้คลื่นเหนือเสียงยรรยง วารีนิล, 2523-
2547การพัฒนาแบบจำลองของระบบจัดส่งอ้อยที่โรงงานน้ำตาลนวลพรรณ บุราณศรี, 2523-
2554การลดความล่าช้าของการส่งมอบงานของกระบวนการผลิตกระสุนธีรวิทย์ เลิศลบ
2554การลดจำนวนงานล่าช้าสำหรับโรงงานฉีดขึ้นรูปพลาสติกวิมลพรรณ คงสมบูรณ์
2556การลดเวลารอของผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยนอกณัฐชยา ลายล้อมทอง
2556การลดเวลารอจำหน่ายผู้ป่วยจากแผนกฉุกเฉินเข้าหอผู้ป่วยกมลวัทน์ สุขสุเมฆ
2549การวางแผนการผลิตและการดำเนินงานเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า : กรณีศึกษาโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผมสุนิสา กุลพนาภินันท์
2559การวางแผนธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมทิฆัมพร แซ่โล้ว
2547การศึกษาระบบเอกสารเพื่อพัฒนาระบบบริหารการผลิต : กรณีตัวอย่างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์พลสิน พิทักษ์วัชระ, 2522-
2544การสกัดแอลคาไลน์โพรทีเอสจากน้ำหมัก โดยใช้ระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาคในหอสกัดวิไลวรรณ ช่วยยก, 2518-
2548การสั่งซื้อแบบประหยัดสำหรับสินค้าคงคลังหลายชนิด ที่มีข้อจำกัดเชิงสมรรถภาพร่วมกัน โดยวิธีการหาคำตอบแบบฮิวริสติก กรณีศึกษา โรงงานประกอบรถยนต์มนตรา พิริยเลิศศักดิ์
2560การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการการดูแลผู้ป่วยที่บ้านกฤษฎา โพธิ์นิ่มแดง
2549ขั้นตอนวิธีสำหรับปัญหาการรับและส่งสินค้าแบบเต็มความจุที่มีจุดรับสินค้าหลายแห่งวันชนะ วชิรวัฒนะธำรง
2548ระบบปฏิบัติการสำหรับการจัดส่งอ้อยจากไร่เข้าสู่โรงงานกฤษณะ สถิตย์นุวัฒน์
2554ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจัดตารางการผลิตในกระบวนการบดซีเมนต์อภิวัฒน์ ลิขิตเลิศล้ำ
2552วิธีฮิวริสติกเพื่อการแก้ปัญหาแบบพลวัตในการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าโดยมีข้อจำกัดด้านขนาดและต้นทุนคงที่วัลลภ รัตนถาวร