Browsing by Author สุธรรม อยู่ในธรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543กฎหมายคุ้มครองข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ปารเมศ บุญญานันต์
2538กฎหมายที่เหมาะสมในการให้ความคุ้มครองการออกแบบวงจรรวมในประเทศไทยเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล
2541กฎหมายสำหรับบริการอินเตอร์เนทในประเทศไทย : กรอบ ข้อเสนอแนะ และ การควบคุมดูแล การให้บริการเลอสรร ธนสุกาญจน์; จิตตภัทร เครือวรรณ์; สุธรรม อยู่ในธรรม
2538กรอบกฎหมายของบริการแพร่ภาพและกระจายเสียงโดยตรงผ่านดาวเทียมบัณฑิตา พิชญากร
2549กรอบทางกฎหมายเกี่ยวกับบริการการสื่อสารผ่านดาวเทียมภาคพื้นดินในประเทศไทยวรุณยุพา ศาลาสุข
2547กรอบแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อห้ามการอุดหนุนไขว้ในบริการโทรคมนาคมกับบริการแพร่ภาพและกระจายเสียงรัตติกาล อ่องนุช
2539กรอบและแนวคิดสำหรับกฎหมายที่ใช้กับกิจกรรมการตรวจหาข้อมูลบนพื้นโลกจากดาวเทียมณัฐศิริ ศิริสุข
2540การจัดการคลื่นความถี่วิทยุตามกฎหมายระหว่างประเทศจินตนา ผลผดุง
2536การเจรจารอบอุรุกวัยของแกตต์ในเรื่องการค้าบริการและผลกระทบที่มีต่อกฎหมายและธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทยวรวุฒิ ลีลาเวทพงษ์
2539การแปรรูปรัฐวิสาหกิจบางส่วน : ศึกษากรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจาฏุพัจน์ อำพันแสง
2545การแปรสัญญาสัมปทานกิจการโทรคมนาคม กับการเปิดตลาดโทรคมนาคมของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญาร่วมการงานโทรศัพท์พื้นฐานธันยพร จันทร์เรืองเพ็ญ, 2519-
2540ข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบตราส่งแบบมาตรฐานของ "BIMCO" ภายใต้ พรบ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534ศิรินทรรัตน์ กังสวิวัฒน์
2536ความรับผิดตามกฎหมายของบริษัทข้ามชาติบุญพิสิฐ ศรีหงส์
2539ประสิทธิภาพของกระบวนการระงับข้อพิพาทแกตต์กับการค้าระหว่างประเทศปัจจุบันพรชญา ลัพธวรรณ์
2537ปัญหากฎหมายในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดต่างประเทศวิริยา สาสกุล
2535ผลกระทบของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อกฎหมายของประเทศไทย : การเปิดตลาดบุหรี่ในประเทศไทยโชติพรรณ เกตุราทร
2539ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่มีต่อการค้ายางของประเทศไทยพรพิมล คงขุนเทียน
2538ผลกระทบของข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS) ในการเจรจารอบอุรุกวัยต่อกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการธนาคาร พาณิชย์ในประเทศไทยกัลยา พรเพิ่มพูน
2539ผลกระทบของความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการที่กระทบต่อกฎหมาย ที่เกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมของไทยอรรฆนิน เรืองอาจ
2539ผลกระทบทางกฎหมายเศรษฐกิจของเขตการค้าเสรีอาเซียนต่ออุตสาหกรรม ปิโตรเคมีไทยนพเก้า ศรีสรินทร์