Browsing by Author สุนทร บุญญาธิการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 101  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552กลยุทธ์การบริหารการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานีพลาพร สมพรบรรจง
2557การควบคุมแสงธรรมชาติของศูนย์การค้าชุมชน เพื่อสร้างสภาวะน่าสบายจณัญญา คติการ
2539การจัดการการใช้พื้นที่ภายในอาคารเพื่อลดภาระการทำความเย็น : กรณีศึกษาอาคารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุง กุลชาติ
2551การจัดทำประตูหน้าต่างมาตรฐานของประเทศไทยโสธิดา งามวิวัฒนสว่าง
2544การจัดวางแสงประดิษฐ์ให้สัมพันธ์กับผังห้องเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอานิก สกุลญานนท์วิทยา
2539การทำความเย็นอาคารโดยการใช้ผิวสัมผัสพื้นดินเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย
2537การทำความเย็นให้อาคารด้วยระบบท่อใต้ดินสุพจน์ ตวงสินทวีกุล
2545การประยุกต์ใช้การระเหยของน้ำโดยไม่เพิ่มความชื้นเพื่อลดอุณหภูมิอากาศภายในห้องนฎา แสนราษฎร์, 2522-
2549การประเมินประสิทธิภาพของผนังภายในอาคารปรับอากาศในเขตภูมิอากาศร้อนชื้นษารัตน์ ศรีวงศ์
2548การประเมินประสิทธิภาพผนังอาคารที่มีมวลสารปานกลางในเขตภูมิอากาศร้อนชิ้นจอม รำจวนจร
2539การปรับปรุงหลังคาเพื่อลดภาระการทำความเย็น : กรณีศึกษาอาคารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโชติวิทย์ พงษ์เสริมผล
2541การป้องกันการเกิดการควบแน่นของฉนวนใยแก้วในระบบผนังอาคารจันทร์รุ่ง มนต์วิเศษ
2544การพัฒนาดัชนีสำหรับการประเมินประสิทธิภาพด้านพลังงานของกรอบอาคารสุธีวัน โล่ห์สุวรรณ
2544การพัฒนาผนังอาคารด้วยวัสดุธรรมชาติพื้นถิ่นเพื่อปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคาร : กรณีศึกษาอาคารเรียนไม่ปรับอากาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยชูพงษ์ ทองคำสมุทร
2551การพัฒนาระบบโครงสร้างบ้านกึ่งสำเร็จรูปน้ำหนักเบาเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแบบยั่งยืนณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์
2544การพัฒนารูปแบบและระบบการไหลเวียนอากาศของหลังคา เพื่อลดอุณหภูมิภายในอาคารอภิธัช พรหมสิริแสง
2552การพัฒนาวัสดุโฟมซีเมนต์จากวัสดุเหลือใช้สำหรับโครงสร้างอาคารประหยัดพลังงานณัฐพร พรหมสุทธิ
2548การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติของอาคารใต้ดินวรสันต์ ชื่นชีพ
2538การลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารด้วยระบบผนังที่มีช่องอากาศ : กรณีศึกษาอาคารในเขตร้อนชื้นประพันธ์ จงปติยัตต์
2547การลดความร้อนให้กับผนังอาคารโดยการประยุกต์ใช้การระเหยของน้ำพงษ์ศักดิ์ ทนงธนะสิทธิ์