Browsing by Author สุมน มาลาสิทธิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2526การจัดการด้านการขนส่งผู้โดยสาร ของการรถไฟแห่งประเทศไทยสุณี วุฒิเวคินสกุล
2527การศึกษาการจัดการของอุตสาหกรรมนมข้นหวานในประเทศไทยสมชาย นรามณฑล
2528การศึกษาการดำเนินงานของกิจการขนาดใหญ่ ที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านสุเนตร กัลยาณสันต์
2527การศึกษาการดำเนินงานของบริษัทค้าแป้งมันสำปะหลังที่มีโรงงาน และไม่มีโรงงานในประเทศไทยตรีรัตน์ ฐิตาภิวัฒนกุล
2547การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์อัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; สุมน มาลาสิทธิ์; พรรณิภา รอดวรรณะ
2547การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; สุมน มาลาสิทธิ์; พรรณนิภา รอดวรรณะ
2527ปัญหาการดำเนินงานของอุตสาหกรรมประกอบเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยจิระพล ฉายัษฐิต
2549ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; สุมน มาลาสิทธิ์; สุพัตรา บุญมาก; พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์; สุทธิิมา ชำนาญเวช; พรรณนิภา รอดวรรณะ; ฐิติพร ชมภูคำ