Browsing by Author สุวรรณา สุภิมารส

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การทดแทนแป้งบางส่วนด้วยเส้นใยอาหารในผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเส้นณัฐญา โกมลมณี
2536การทำเนยแข็งจากน้ำนมยูเอชทีหมดอายุและน้ำนมถั่วเหลือง โดยใช้หัวเชื้อแลคติกส์หทัยรัตน์ สังข์สมบูรณ์
2537การทำแห้งน้ำมะนาวแบบเยือกแข็งสุนทรี วราอุบล
2548การประยุกต์การกรองแบบอัลทราฟิลเทรชันในการผลิตเนยแข็งเฟตตาด้วยการเติมกรดโดยตรงนพนันท์ รัตนวิชัย
2532การปรับปรุงคุณภาพของครีมคอทเทจชีสโดยวิธีก่อตัวลิ่มนมระยะสั้น และการยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้โปตัสเซียมซอร์เบทกำพล หาญกิตติสกุล
2539การผลิตซุปหูฉลามกึ่งสำเร็จรูปชีวรัตน์ สุนทรเลขา
2536การผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มด้วยวิธีเติมกรดศยามน ปริยวงศ์สกุล
2544การผลิตน้ำนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมในโรงงานนำร่องกรศุลี รัตนปริยานุช
2551การผลิตน้ำเสาวรส Passiflora edulis, var. flavicarpa เสริมเวย์โปรตีนเข้มข้นอัจฉริยา สอางชัย
2540การผลิตมันฝรั่งทอดแบบก้อนแช่เยือกแข็งวรัญญา โชติช่วง
2538การผลิตมูสลีจากวัตถุดิบภายในประเทศและคุณค่าทางโภชนาการ ของผลิตภัณฑ์วิไลลักษณ์ ชัยสิทธิ์
2540การผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนมจากปลายข้าวเจ้าสมฤดี วิบูลพัฒนะวงศ์
2551การผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนมจากแมคาเดเมียมนภัทร องค์สรณะคม
2534การผลิตเนื้อปูม้า (Portunus sp.) บรรจุกระป๋องปลอดซัลเฟอร์ไดออกไซด์และเอทิลีนไดอะมีนเตตราอะซิเตตสมพงษ์ คูประมงอารักษ์
2536การผลิตแกงส้มและถั่วฝักยาวผัดพริกขิงสำเร็จรูปแช่แข็งยุพิน ไทยเจริญ
2543การผลิตโพรเซสชีสบล็อคจากนมยูเอชทีที่หมดอายุการจำหน่ายสุภณิดา พัฒธร
2550การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสู่ชุมชน : การศึกษาสมบัติพื้นฐานทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา ของน้ำนมแพะจากแหล่งต่างๆ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์; สุวรรณา สุภิมารส; กัลยา เลาหสงคราม; สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ; รมณี สงวนดีกุล
2545การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้ความชื้นสูงโดยใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิลเกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา
2552การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้ตีป่นพร้อมบริโภคเสริมด้วยพรีไบโอติกชุติมา ศรสำราญ
2547การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักโขม Amaranthus tricolor ปรุงรสอบแห้งณัฐ เทพหัตถี