Browsing by Author สุวิทย์ ปุณณชัยยะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 68  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การดัดแปรหลอดรังสีแคโทดสำหรับงานจุลทรรศน์รังสีเอกซ์วิมล ทรัพย์ส่งสุข
2537การตรวจสอบชิ้นส่วนอากาศยานโดยเทคนิคการถ่ายภาพรังสีด้วยนิวตรอนกิจสม พันธุ์โกศล
2548การตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนความร้อนโดยใช้เทคนิคคอมพิวเต็ดเรดิโอกราฟีอำไพ สุขบำเพิง
2550การถ่ายภาพด้วยนิวตรอนโดยใช้แผ่นบันทึกภาพนิวตรอนศรินรัตน์ วงษ์ลี
2529การถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์โดยการใช้กระดาษอัดรูปวิสิทธิ์ชัย นิตยาพร
2552การถ่ายภาพนิวตรอนจากแคลิฟอร์เนียม-252 โดยใช้แผ่นบันทึกภาพนิวตรอนภาคภูมิ อรชร
2548การประยุกต์อุปกรณ์ประมวลสัญญาณเชิงเลข (DSP device) ในกระบวนการแต่งรูปสัญญาณพัลส์นิวเคลียร์บรรพต ก๋าคำ, 2519-
2533การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิด 8 บิต กับระบบควบคุมระดับของเหลวในกระบวนการอุตสาหกรรม ด้วยเทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมาพีระพงษ์ เจริญศรี
2545การปรับปรุงคุณภาพของภาพถ่ายรังสีโดยใช้เทคนิคดีเอสพีภิญญาภัทร์ ศรีกฤษณ์
2546การพัฒนากระบวนการอย่างง่ายในการปลูกผลึกซีเซียมไอโอไดด์ (ทัลเลียม)มานิตย์ จิตรภักดี
2539การพัฒนาต้นกำเนิดกระตุ้นรังสีเอกซ์สำหรับเครื่องวิเคราะห์ ด้วยการเรืองรังสีเอกซ์แบบแจกแจงพลังงาน โดยใช้หลอดรังสีเอกซ์ทางทันตกรรมสาหร่าย เล็กชะอุ่ม
2552การพัฒนาต้นกำเนิดรังสีเอกซ์ทุติยภูมิที่กระตุ้นด้วยอะเมริเซียม-241 สำหรับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการเรืองรังสีเอกซ์พันทิพย์ แสงเชื้อพ่อ
2545การพัฒนาปืนอิเล็กตรอนแบบไมโครโฟกัสสำหรับการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์กิตติพงศ์ เกษมสุข
2547การพัฒนาระบบควบคุมลำอิเล็กตรอนเพื่อการสร้างภาพจากสัญญาณอิเล็กตรอนทุติยภูมิอำไพ อติโรจน์ปัญญา, 2519-
2551การพัฒนาระบบตรวจสอบเครื่องเทศผ่านการฉายรังสีโดยเทคนิคการกระตุ้นให้เกิดแสงเรืองด้วยแสงโอภาส อิสสระชัย
2553การพัฒนาระบบมองภาพทนรังสีสูงสำหรับงานตรวจสอบใต้น้ำควบคุมระยะไกลสมาน อิงไธสง
2547การพัฒนาระบบมอนิเตอร์รังสีแกมมาชนิดเคลื่อนย้ายได้ ที่เชื่อมโยงด้วยจีพีเอสสิริยาภรณ์ แสงอรุณ, 2523-
2541การพัฒนาระบบรับส่งข้อมูลด้วยแสงอินฟราเรดสำหรับอุปกรณ์นิวคลีออนิกส์ธเนส ศิริไตรวัฒนาพร
2530การพัฒนาระบบวัดระดับน้ำในถังเก็บโดยใช้รังสีแกมมาประสพ ธงธวัช
2549การพัฒนาระบบวัดรังสีแบบโมดูลขนาดเล็กธีระยุทธ เพลิดพริ้ง