Browsing by Author สุเทพ เรืองวิเศษ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การบริโภคดินโดยคนไทย อายุระหว่าง 20-45 ปี ในจังหวัดปทุมธานีดวงกมล ขาวขำ, 2522-
2541การปนเปื้อนและสาเหตุการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน บี1 และเอ็ม1 ในนมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ และยูเอชที รสชอคโกแลต : รายงานผลการวิจัยสุเทพ เรืองวิเศษ
2553การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนไทยจากการบริโภคอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ปนเปื้อนสารหนูอนินทรีย์เฟื่องฟ้า โสภณพงศ์พิพัฒน์
2546การวิเคราะห์ปริมาณการบริโภคดินในเด็กอายุระหว่าง 2-6 ปี ในจังหวัดปทุมธานีนัดดา ป้องคำสิงห์
2548การศึกษาชนิดและปริมาณของแบคทีเรียและเชื้อราก่อโรคที่สำคัญจากตัวอย่างน้ำขยะในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และอยุธยาสุภาพ เหมืองแก้ว, 2515-
2548การเปลี่ยนแปลงของเชื้อจุลินทรีย์ชี้แนะ ทองแดง และสังกะสี จากน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดแบบต่าง ๆ ในฟาร์มสุกรสุชาดา สุสุทธิ
2543ประสิทธิภาพและการลงทุนอย่างเหมาะสมของระบบบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกรธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์
2546ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกรที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์มณฑาทิพย์ ชมแก้ว
2538ผลของเมททิลพาราไธออนและไตรบิวทิลทินต่อระดับของไซโตโครมพี 450 ในปลาดุกพันธุ์ผสม (clarias macrocephalus vs.clarias gariepinus)ประภัสสร ตันติพงศ์วิวัฒน์
2546อิทธิพลของอาชีพที่มีต่อการบริโภคดินของคนไทยอายุ 30-50 ปี ในจังหวัดพัทลุงวิชัย เติมผลบุญ
2544โครงการการประเมินความเสี่ยงในการนำหรือแพร่เชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีปราจีน วีรกุล; สุเทพ เรืองวิเศษ; ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์; ณฤต พุฒิกุลางกูร