Browsing by Author สุเมธ ตันตระเธียร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 46  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การก่อเกิดและการควบคุมไบโอฟิล์มของ Vibrio parahaemolyticus บนผิวเหล็กกล้าไร้สนิมณัทฐนิษฐ์ ศรีมังกรแก้ว
2548การดัดแปรแป้งข้าวที่มีปริมาณแอมีโลสต่างกันด้วยกรดเพื่อทดแทนไขมันในน้ำสลัดนิรมล ศักดิ์สกุลชาญ
2544การตรวจวิเคราะห์จำนวน Salmonella spp. ที่บาดเจ็บในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius แช่แข็งจิราวรรณ ช่วยชู
2547การปรับปรุงคุณภาพทางจุลินทรีย์ของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครโดยโอโซนจิราภา เสฐจินตนิน, 2515-
2560การปรับสภาพเบื้องต้นของหอยนางรมแกะเปลือกด้วยการล้างร่วมกับการแช่ใน Epigallocatechin gallate จากชาเขียวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษากาญจนา แขเพ็ญ
2543การผลิตฟิล์ม และสมบัติทางกายภาพของฟิล์มเซลลูโลสจากแบคทีเรีย-ไคโตแซนทิพวัลย์ วัชรอาภานุกร
2535การผลิตยีสต์ออโตไลเสทเพื่อใช้เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหารวิวัฒน์ หวังเจริญ
2546การผลิตเซลลูโลสจาก Acetobacter sp. TISTR 975 โดยใช้ถังหมักทรงกระบอกแบบหมุนบุญฤทธิ์ ฤทัยคงถาวร, 2519-
2547การผลิตเซลลูโลสโดย Acetobacter xylinum ที่อุณหภูมิสูงพันทิพา โพธิ์วัน, 2520-
2542การผลิตแซนแทนกัมจากกากมันสำปะหลังโดย Xanthomonas campestris TISTR 840ธันยาภรณ์ นาวินวรรณ
2545การผลิตแซนแทนกัมจากไฮโดรไลเซทของแป้งมันสำปะหลังโดยใช้การหมักแบบป้อนเป็นช่วงสายศิริ ศิลป์วุฒิ, 2520-
2546การผลิตแซนแทนกัมในถังหมักโดยใช้ไฮโดรไลเซทจากผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปุณยนุช วชิรวรรณกุล
2536การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากฟางข้าวปิยทัศน์ พุ่มทองตรู
2551การพัฒนาอิมัลชันที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษจากสารสกัดหมาก Areca catechu Linn. และน้ำมันหอมระเหยจากพืชอัจจิมา ก๋าพรม
2552การพัฒนาแผ่นสมานผิวส้นเท้าเพื่อนำสู่เชิงพาณิชย์กิ่งแก้ว หิรัญเกิด
2538การศึกษาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มจากวุ้นน้ำมะพร้าวรังสิมา ชลคุป
2561การศึกษาสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและการเป็นพรีไบโอติกของพอลิแซ็กคาไรด์จากสาหร่ายทะเลนิชกานต์ เอื้อเฟื้อ; สโรชา จิรวัฒนเมธา
2545การสกัดโปรตีนที่ละลายน้ำได้จากข้าวเจ้ากันยารัตน์ เรียวกลาง
2551การเกิดและการควบคุมไบโอฟิล์มของ Salmonella บนพื้นผิวเหล็กสแตนเลสจีระเดช มาลา
2553การเกิดไบโอฟิล์มของซูโดโมแนสบนเหล็กกล้าไร้สนิมและการถ่ายโอนของซูโดโมแนสระหว่างการหั่นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปาริชาติ แสงสุวรรณ์