Browsing by Author หรรษา ปุณณะพยัคฆ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การกลายพันธุ์ของรา Acrophialophora sp. ที่ย่อยสลายเซลลูโลสพิสุทธิ์ พวงนาค
2542การกลายพันธุ์ของรา Acrophialophora sp. ที่ย่อยสลายเซลลูโลสพิสุทธิ์ พวงนาค, 2516-
2535การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเซลลูเลสและผลิตเอทธานอล ที่อยู่ร่วมกับป่านศรนารายณ์ Agave sisalana Perrineศิริพงษ์ เปรมจิต
2539การคัดเลือกมิวแทนต์ของ Pachysolen tannophilus ที่หมักไซโลสโดยการชักนำด้วยแสงอาทิตย์ ปุษยะนาวิน
2546การคัดแยกเห็ดราที่ผลิตเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดสกมลชัย ชะเอม
2546การชักนำให้เกิดมิวเตชันด้วยแสงอัลตราไวโอเลตในเห็ดหลินจือ Ganoderma lucidum ที่สามารถย่อยสลายลิกนินนภา จิรมิตตานนท์, 2521-
2552การตรวจหาสารต้านเชื้อราจาก Aureobasidium pullulans สายพันธุ์เขตร้อนเสาวลักษณ์ พลอยงาม
2557การผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จาก Aureobasidium pullulans NRRL 58543 และสมบัติพรีไบโอติกและการขึ้นรูปฟิล์มปุณชรัชต์ ปิลอง
2546การผลิตเอนโด-เอนริชเซลลูเลสจากเชื้อราและการนำไปประยุกต์ในการกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายขรรค์ชัย ดั้นเมฆ
2545การผลิตเอนไซม์ลิกนินเปอร์ออกซิเดสจากรากกลุ่มไวท์รอทบางชนิดเบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี
2537การผลิตแอลกอฮอลเชื้อเพลิงจากน้ำตาลเพนโตส : รายงานผลการวิจัยหรรษา ปุณณะพยัคฆ์; มุกดา คูหิรัญ
2543การผลิตไซแลนเนสจาก Trichoderma reesei โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเนริสา คุณประทุม
2541การฟอกเยื่อกระดาษแบบชีวภาพโดย Phanerocheate chrysosporuim และ Ganoderma lucidumเรือนแก้ว ประพฤติ
2552การย่อยสลายทางชีวภาพของพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนโดยราฟอกขาวที่คัดแยกได้ในประเทศไทยปวีณา ทองเกร็ด
2547การย่อยสลายหญ้าแฝกหอม Vetiveria zizanioides Nash โดยใช้เชื้อราที่ย่อยสลายเซลลูโลสได้อรุณวรรณ นุชพ่วง, 2522-
2544การลดสีของน้ำเสียจากโรงงานเยื่อกระดาษด้วยวิธีการตรึงเซลล์ Phanerochaete chrysosporium ในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพฟลูอิไดซ์เบต 2 เครื่องที่ต่อแบบอนุกรมชยพร สงวนทรัพยากร, 2521-
2552การสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากเห็ดและฤทธิ์ทางชีวภาพต่อการต้านเซลล์มะเร็งปอดวิศรุต กิจพิพิธ
2558การหาภาวะที่เหมาะสมต่อการปรับสภาพเนื้อไม้ไมยราบยักษ์ Mimosa pigra L. เพื่อการผลิตกรดลีวูลินิกชัยทัศน์ บุญจันทร์
2536การเจริญของเส้นใยเห็ดหอม (Lentinula edodes) สายพันธุ์ MU2 และ เห็ดนางรม (Pleurotus ostreatus) สายพันธุ์นางรม 1 ในอาหารเหลวรัฐพล ศรประเสริฐ
2539การเปลี่ยนเชิงชีวภาพของลิกโนเซลลูโลสเป็นเอทธานอล ด้วยวิธีการย่อยสลายและการหมักแบบต่อเนื่องโดย Acrophialophora sp. และ Candida brassicaeสันทนา เสถียรไพศาล