Browsing by Author องค์อร ธนานาถ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2541ชนิด ปริมาณ และความต่อเนื่องของคำศัพท์ในตำราเรียนภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาที่ใช้สอนในคณะเศรษฐศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอัญฑิการ์ โรงสะอาด; สุพัฒน์ สุกมลสันต์; อัครา อัศวนพคุณ; องค์อร ธนานาถ; กิ่งกมน ทวิชชาติวิทยากุล
2541ชนิด ปริมาณ และความต่อเนื่องของคำศัพท์ในตำราเรียนภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาที่ใช้สอนในคณะเศรษฐศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี : รายงานการวิจัยอัญฑิการ์ โรงสะอาด; สุพัฒน์ สุกมลสันต์; อัครา อัศวนพคุณ; องค์อร ธนานาถ; กิ่งกมน ทวิชชาติวิทยากุล
2542ผลสำรวจความผิดพลาดในงานเขียนของผู้เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยองค์อร ธนานาถ
2544พจนานุกรม : ความสำคัญและพฤติกรรมการใช้ของนิสิตองค์อร ธนานาถ