Browsing by Author อมร เพชรสม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การกำจัดคลอริเนเตดไฮโดรคาร์บอนจากน้ำเสียห้องปฏิบัติการเคมี โดยใช้ผงเหล็กแก้วตา กิตติกนกรัตน์
2542การกำจัดปรอทและการแยกโลหะเงินออกจากโลหะเจืออะมัลกัมที่เหลือทิ้งจากการบูรณะฟันวิลาวรรณ์ จันทรประทิน
2546การกำจัดสีของน้ำทิ้งในการผลิตลิกนินโดยราไวต์รอตพิมพ์ชนก เต็งเจริญ
2544การควบคุมการปลดปล่อยคลอรีนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมคลอไรท์และไดคลอโรโซไซยานุริกแอซิดโดยโพลีเอทิลีนไกลคอลนันทพร เถาสุวรรณ
2542การคัดกรองสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพในพืชสมุนไพรโดยวิธียับยั้ง ไซคลิก-เอเอ็มพี ฟอสโฟไดเอสเทอเรสไพลิน สิทธิวิเชียรวงศ์
2538การบำบัดน้ำเสียโครเมียมจากโรงงานชุบโลหะ ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนประจุไอออนพุทธิสาร ชัยพันธุ์
2552การประเมินความสามารถในการบดเคี้ยวด้วยชิ้นขี้ผึ้งที่พัฒนาขึ้นเองกิตติมา ประภัสร์รังษี
2547การผลิตกรดอาร์-(-)-3-ไฮดรอกซีบิวไทริก โดยการดีพอลิเมอไรเซชันในเซลล์ของ Bacillus sp. BA-019กุสุมา กมลจรัสโสภา
2533การผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจากน้ำมันเตาใสเบา และน้ำมันเตาใสหนัก โดย กระบวนการแยกไขด้วยตัวทำละลาย และกระบวนการสกัดด้วยตัวทำละลายวีระศักดิ์ ธนาพรสิน
2552การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และการหาปริมาณแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซิน ในผลิตภัณฑ์พริกและอาหารรสเผ็ด : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 3 (ต.ค. 2551 ถึง ก.ย. 2552)ธรรมนูญ หนูจักร; อมร เพชรสม
2551การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และการหาปริมาณแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซิน ในผลิตภัณฑ์พริกและอาหารรสเผ็ด : รายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 2551ธรรมนูญ หนูจักร; อมร เพชรสม; วาสนา โตเลี้ยง
2545การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารมัธยันต์ที่สะสมจากการย่อยสลายอะซีแนพธิลีนโดยสายพันธุ์กลาย Rhizobium sp. CU-A1 ที่กลายพันธุ์ด้วยทรานสโปซอนศิริวัตร ปุณฑริกพันธ์
2543การวิเคราะห์ปริมาณสารควอเทอร์นารีแอมโมเนียมในกากน้ำตาลกุลธิดา แหวนเพชร
2538การวิเคราะห์สารต้องห้ามบางชนิดในปัสสาวะโดยใช้เทคนิค ทางลิควิดโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโทรเมตรีสุริยพงศ์ กุลกีรติยุต
2547การวิเคราะห์เชิงปริมาณของเปลาโนทอลในพลาสมโดยใช้แก๊สโครมาโทกราฟีกิจติศักดิ์ ยศอินทร์
2547การวิเคราะห์ไอเอสเอสอาร์ของเปล้าใหญ่ Croton oblongifolius ในประเทศไทยอรวรรณ ชลวาณิชย์, 2524-
2538การสกัดสารบีตา-แคโรทีนจากน้ำมันปาล์มโดยใช้คาร์บอนกัมมันต์วงใจ ตั้งวงศ์เจริญกิจ
2539การสกัดอะซาไดแรคทินจากเมล็ดสะเดาและปฏิกิริยากับไลเปสอุมากรณ์ อาภรณ์พัฒนพงศ์
2549การสกัดเปลาโนทอลด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤตอุษณีย์ ดวงหฤทัยกุล
2539การสลายทางชีวภาพของน้ำม้นหล่อลื่นสังเคราะห์ โดย Pseudomonas putida และ Bacillus subtilisศิริลักษณ์ ลีระศิริ