Browsing by Author อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 61  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การคูณสเกลาร์อิลลิปติกแบบเชื่อมตรงในระบบแทนจำนวนฐานสองแบบมีเครื่องหมายน้ำหนักต่ำสุดตะวัน ฉายกลิ่น
2554การคูณแบบเชื่อมตรงบนระบบแทนช่วงแบบยืดหยุ่นผกาวดี ทวีปัญญายศ
2551การจัดกลุ่มภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจเชิงวากยสัมพันธ์สาธิต ตั้งติดธรรม
2548การจัดตารางงานแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่น 2 ขั้นตอน ที่มีเวลาดำเนินงานไม่แน่นอนสุปราณี แก้วปรารถนา
2549การจัดรูปนัยและตรวจสอบความต้องกันของแผนภาพสถานะยูเอ็มแอลโดยใช้ซีอาร์อีและไพแคลคูลัสศิริชัย จันทร์สมัคร
2549การจัดรูปนัยและตรวจสอบความต้องกันของแผนภาพสถานะยูเอ็มแอลโดยใช้ซีอาร์อีและไพแคลคูลัสศิริชัย จันทร์สมัคร
2555การดำเนินการบวกแบบขนานบนระบบแทนจำนวนฐานคู่วุฒิภัทร เฉลิมฉัตรวิเชียร
2551การดำเนินการบวกแบบขนานสำหรับระบบแทนช่วงแบบยืดหยุ่นจักรพันธุ์ สุคนธราช
2551การดำเนินการฟื้นฐานเลขคณิตสำหรับระบบจำนวนมอดุลาร์ซ้ำซ้อนสัพพชัย อยู่เย็น
2553การตรวจจับลิงก์ฟาร์มโดยใช้การอนุมานไวยากรณ์กราฟวุฒิชัย วงศ์สารสิน
2551การตรวจจับลิงก์ฟาร์มโดยใช้ไวยากรณ์กราฟเกียรติคุณ ชอบธรรม
2554การตรวจจับเว็บสแปมโดยอาศัยการวิเคราะห์บูสเพจชาคริต ลิขิตขจร
2547การตรวจสอบความต้องกันระหว่างแผนภาพความร่วมมือ และแผนภาพสถานะของยูเอ็มแอลโดยใช้ไพแคลคูลัสวราวุฒิ ผ้าเจริญ, 2523-
2554การทวนสอบการย้อนกลับได้ของเซลลูลาร์ออโตมาตาหนึ่งมิติโดยใช้การส่งผ่านเวกเตอร์วรยุทธ วงศ์นิล
2556การทำเหมืองข้อมูลเพื่อหากฎความสัมพันธ์แบบหลายลำดับชั้นที่ปรากฏขึ้นบ่อยสุดเคอันดับแรกสรพล ชมไพศาล
2548การทำให้เป็นบรรทัดฐานของจำนวนที่มีค่าน้ำหนักน้อยที่สุดแบบทำควบคู่กันนิธิชัย อนันตะเศรษฐกูล
2550การบวกแบบเชื่อมตรงบนระบบจำนวนเชิงซ้อนของเพนนีย์ณัฐพล ธนาเตชะวงศ์
2561การประมาณค่าจำนวนเต็มบวกด้วยพจน์เดี่ยวในระบบจำนวนฐานคู่ธีรภัทร์ ชุนเดชสัมฤทธิ์
2555การประเมินคุณภาพการใช้งานซอฟต์แวร์โดยใช้การทำเหมืองบทวิจารณ์ผู้ใช้งานวฤธ เลี่ยวไพโรจน์
2553การปรับปรุงการเข้ารหัสเลขคณิตด้วยการจัดกลุ่มความน่าจะเป็นสำหรับเอกสารภาษาอังกฤษอนรรฆพล เวียงพล