Browsing by Author อานุภาพ พานิชผล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนกและเกาะไผ่จังหวัดชลบุรีโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ : รายงานวิจัยอานุภาพ พานิชผล; เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์; ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์; ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
2542การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพ ของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 3 : ส่วนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : รายงานผลการวิจัยเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต; พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์; สมภพ รุ่งสุภา; อานุภาพ พานิชผล; สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง
2554การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลหน้าดินและสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะแสมสารและเกาะสีชัง ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯอัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์; สมภพ รุ่งสุภา; ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์; ทิพวรรณ ตัณฑวณิช; อานุภาพ พานิชผล; ทัชชา โชคตปมิตต์กานนท์
2539การเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว จ.ชลบุรี โดยใช้การถ่ายภาพใต้น้ำอานุภาพ พานิชผล
2551โครงสร้างประชากรสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์; อานุภาพ พานิชผล; สมบัติ อินทร์คง; ทิพวรรณ ตัณฑวณิช