Browsing by Author อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การประเมินอายุการเก็บแบบรวดเร็วของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปโดยใช้ NIR specytoscopy และ Chemometrics : รายงานการวิจัยอุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ; สุวัสสา พงษ์อำไพ
2549การปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปอเปี๊ยะทอดแช่เยือกแข็งที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟลลิตวดี ก๊กพ่อค้า
2549การผลิตกระดาษจากใบสับปะรดที่มีถ่านกัมมันต์เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บแตงหอม Cucumis melo L.พีชยา ตันติเตมิท
2550การผลิตโยเกิร์ตผงโดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษานรากร ศรีสุข
2556การพัฒนากระดาษเคลือบดินเหนียวนาโนสำหรับยืดอายุผลิตผลทางการเกษตร : รายงานการวิจัยอุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ; นุชจรินทร์ เหลืองสอาด; หทัยกานต์ มนัสปิยะ
2549การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus ในรีทอร์ตเพาช์พัฒน์นรี เจนพุฒิพันธ์
2552การพัฒนาฟิล์มไคโตซานที่มีสารสกัดจากพรอพโพลิสวรัญญา วิชญกิตติ
2547การยืดอายุการเก็บพายไส้เผือก โดยใช้สารคงความชื้นและการปรับสภาพบรรยากาศภายในภาชนะบรรจุศิรินทิพย์ แสงสว่าง, 2520-
2548การยืดอายุการเก็บหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus โดยการปรับสภาพบรรยากาศภายในภาชนะบรรจุวิชชญา นะราแก้ว
2552การใช้ฟิล์มเคลือบบริโภคได้จากไคโตซานเพื่อยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นพร้อมบริโภคได้ : รายงานการวิจัยอุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ; สุวัสสา พงษ์อำไพ; สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส
2549บรรจุภัณฑ์แบบดัดแปรบรรยากาศและเมทิลจัสโมเนตเพื่อลดอาการสะท้านหนาว และยืดอายุการเก็บมะเขือเทศ Lycopersicon esculentum mill.กิติพงศ์ อัศตรกุล
2549ผลของเมทิลจัสโมเนต ภาวะการเก็บรักษา และบรรจุภัณฑ์ ต่อการยับยั้งการงอกของมันฝรั่งพันธุ์ พันธุ์สปุนต้า Solanum tuberosum L.พรรษพร พิพัฒนามงคล
2549อายุการเก็บกะทิและแกงเขียวหวานกุ้งแช่เยือกแข็งดวงกมล ชัชชวลิตสกุล
2550เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาของชาเขียวใบหม่อน (เพื่อการส่งออก) : รายงานการวิจัยอุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ; Harte, Bruce; สุวัสสา พงษ์อำไพ; สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส
2549โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดน่าน ในโครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์วรภา คงเป็นสุข; พันธิพา จันทวัฒน์; สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์; สุเมธ ตันตระเธียร; อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ; ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล; อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์