Browsing by Author อุรา ปานเจริญ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 57  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
31/12/2019THE MUTUAL SOLUBILITY OF ORGANIC-LIQUID AND AQUEOUS PHASES AT DIFFERENT WATER PH FOR THE STABILITY OF HOLLOW FIBER SUPPORTED LIQUID MEMBRANE USING IONIC-LIQUID EXTRACTANT-
2557การกำจัดปรอทและสารหนูในน้ำปนเปื้อนจากคอนเดนเสทโดยใช้มอดูลเส้นใยกลวงแบบสัมผัสดลภพ ศรีบุดดา
2551การกำจัดสารหนูออกจากน้ำทิ้งที่ได้จากหลุมก๊าซธรรมชาติโดยใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวงวรเดช พูนคำ
2529การกำจัดออกซิเจนในบรรยากาศของแก๊สไฮโดรเจนวราภรณ์ เอกพันธ์
2551การกำจัดอาร์เซนิกจากคอนเดนเสทโดยใช้หอสกัดแบบจานมีรู และป้อนสารแบบพัลส์บงกช โรจนศิรประภา
2551การกำจัดไอออนโครเมียมจากน้ำเสียของอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมโดยใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวงภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร
2543การจำลองแบบประสิทธิภาพการทำงานและการออปติไมซ์ ในการสกัดไอออนทองแดงด้วยเยื่อแผ่นเหลว ที่พยุงด้วยเส้นใยกลวงหลายขั้นตอนเกษม หฤทัยธนาสันติ์
2548การถ่ายเทมวลของโคบอลต์ไอออนด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวงเอกพิชญ์ ทรงคุณ
2548การทำนายพฤติกรรมการแยกสารโลหะไอออนด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวงโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ทางกราฟแบบระบบไม่เชิงเส้นเศรษฐา จตุระบุล
2543การนำกรดซัลฟิวริกกลับมาใช้จากน้ำทิ้งโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนเครือวัลย์ มงคลพาณิชย์
2545การนำกลับแพลเลเดียมจากกรดกัดทองใช้แล้ว โดยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวงณรรฐพล วิจิตรเฉลิมพงษ์, 2522-
2545การนำกลับแพลเลเดียมจากกรดกัดทองใช้แล้ว โดยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวงณรรฐพล วิจิตรเฉลิมพงษ์
2554การนำกลับไอออนแพลเลเดียมจากของเสียอุตสาหกรรมผ่านเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวงกีรตินาท อาจญาทา
2541การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่โดยใช้ระบบ รีเวอร์สออสโมซีสและนำน้ำที่ได้มาใช้กับระบบหอน้ำเย็นสุกัญญา กิจเจริญธำรงค์
2548การนำระบบไซโคลนมาใช้เพื่อดักวัตถุดิบนำกลับมาใช้ใหม่ และลดปัญหาการอุดตันในระบบท่อ สำหรับการเทวัตถุดิบในสภาวะสุญญากาศพิบูรณ์ จริยาธนาพล
2543การนำแคลเซียมคลอไรด์กลับมาใช้โดยการฟื้นสภาพเรซินแลกเปลี่ยนไอออนทำนบ พรหมมูล
2556การประยุกต์ใช้โมดูลเส้นใยกลวงในการกำจัดปรอทและสารหนูจากน้ำเสียอัครพล สุดประเสริฐ
2549การศึกษาทางทฤษฎีและปฏิบัติในการแยกไอออนผสมของยูเรเนียมและทอเรียมโดยใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวงประกร รามกุล
2549การศึกษาประสิทธิภาพของตัวทำละลายอินทรีย์เพื่อนำมาใช้แทน AK-225 ในขบวนการล้างตลับลูกปืนของฮาร์ดดิสก์ไดรท์จุฬาลักษณ์ นาคสังข์
2546การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติการละลายของน้ำมันเกียร์ SAE90 ในตัวทำละลายและสารทำความสะอาดชนิดต่างๆ ในถังกวนผสมธีระพล ภิรมย์