Browsing by Author เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การควบคุมการเกิดสีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์กล้วย Musa sapientum L. ตากสิริรัฐ สุดประเสริฐ
2553การควบคุมปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลในมังคุดตัดแต่งพร้อมบริโภคสุภาภรณ์ คล้ายเครือญาติ
2551การผลิต และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากใบยาสูบศุกร์จิตต์ เอี่ยมนเรพร
2550การผลิตและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asininaธันยพร จันท์แสนโรจน์
2535การสกัดแอนโธไซยานินส์จากดอกอัญชัน (Clitoria ternatea L.)เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์
2545การสกัดโปรตีนที่ละลายน้ำได้จากข้าวเจ้ากันยารัตน์ เรียวกลาง
2557การเตรียมฟิล์มโปรตีนถั่วเหลืองสกัดโดยใช้กรดฟีนอลิกและการบ่มอัญชนา อินสวาสดิ์
2560การเปรียบเทียบโพรไฟล์ทางชีวโมเลกุลของน้ำนมดิบที่ได้จากแม่โคที่เป็นโรคเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการและไม่แสดงอาการโดยใช้เทคโนโลยีเมตาโบโลมิกส์มยุรี เหลืองวิลัย
2552การแทนที่กากถั่วเหลืองด้วยผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมในอาหารเลี้ยงกุ้งขาว Litopenaeus vannameiรณวิช สิงหสุรศักดิ์
2548การใช้โปรติเอสในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeusดวงใจ ลาภยืนยง
2553คุณค่าทางอาหารและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของเห็ดป่าบริโภคได้จากภาคเหนือของประเทศไทยปาริชาติ บำรุง
2546ผลของกระบวนการผลิตและการเก็บรักษาต่อเสถียรภาพของแอนโทไซยานินในน้ำเม่า Antidesma sp.เสกสรร วงศ์ศิริ
2556ผลของการใช้ผงบุกร่วมกับมอลโตเดกซ์ทรินต่อคุณภาพของสารสกัดจากใบหม่อนโดยการอบแห้งแบบพ่นฝอยนันทนิตย์ สุรพันธุ์
2545ผลของการใช้สารทรีฮาโลส น้ำตาลซูโครสและซอร์บิทอล เป็นไครโอโพรเทกแทนต์ต่อคุณภาพซูริมิที่ได้จากปลาน้ำจืดเศรษฐกิจเขมวัลย์ เพชรฤทธิ์
2547ผลของทรานส์กลูตามิเนส โซเดียมแอสคอร์เบต บีฟพลาสมาโปรตีน และไข่ขาว ต่อคุณภาพของเจลซูริมิจากปลาทับทิม Oreochromis niloticus x O. placidusอลิศรา ตลึงผล
2549ผลของน้ำตาลอินเวิร์ตต่อการทำแห้งและคุณภาพของแคนตาลูป Cucumis melo L. แช่อิ่มอบแห้งจิราพร กอศรีลบุตร
2551ผลของน้ำตาลอินเวิร์ตและการอบแห้งแบบสองขั้นตอนต่อคุณภาพของมะละกอ Carica papaya L. แช่อิ่มอบแห้งวีรยา พรหมประเทศ
2553ผลของน้ำผึ้งและน้ำสับปะรดต่อการอบแห้งและคุณภาพบีตรูตแช่อิ่มอบแห้งพงษ์พิสุทธิ์ คุณะวันทนิต
2553ผลของพลาสติไซเซอร์และแทรนส์กลูทามิเนสจากจุลินทรีย์ต่อสมบัติของฟิล์มจากโปรตีนถั่วเหลืองสกัดอรนันท์ เลิศศรัณย์
2551ผลของพอลิไฮดริกแอลกอฮอล์ต่อการทำแห้งและคุณภาพของแคนตาลูปแช่อิ่มอบแห้งบูรฉัตร ศรีทองแท้