Browsing by Author เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2558กลวิธีการเล่าเรื่องและการใช้สัญลักษณ์ในวรรณกรรมของท์ซุฌิมะ ยูโกะชยาพร ปรีชาปัญญา
2547การวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครในนวนิยายสงครามเรื่องโนะบิรสา เสวิกุล
2555ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในเรื่องสั้นของฌิงะ นะโอะยะธมกร ศรีกิจกุล
2554ตัวละคร “มือที่สาม” ในนวนิยายของเอะกุนิ คะโอะริธัญจุฑา คำแหง
2556ตัวละครผู้สูงอายุในนวนิยายของโอะงะวะ โยโกะปุญญดา ดาศรี
2551ตัวละครสุนัขเลี้ยงในวรรณกรรมสำหรับเด็กของมุกุ ฮะโตะจูทินภาส พาหะนิชย์
2552ตัวละครหญิงในวรรณกรรมของฮิงุชิ อิชิโยกับผู้หญิงในยุคเมจิวิวันพร กิจไกรลาศ
2555ตัวละครเอกหญิงในนวนิยายของโยะฌิโมะโตะ บะนะนะอัจฉรา เหมวรางค์กูล
2556บาดแผลทางจิตใจของตัวละครในเรื่องสั้นชุด คะมิ โนะ โคะโดะโมะตะชิ วะ มินะ โอะโดะรุ ของมุระกะมิ ฮะรุกิกัมปนาท รักษ์ชน
2549พัฒนาการการสร้างตัวละครหญิงในวรรณกรรมของโอเอะ เคนสะบุโรเดือนเต็ม กฤษดาธานนท์
2554วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง นิเฮียะกุเน็น โนะ โคะโดะโมะ ของโอเอะ เค็นสะบุโร : ความขัดแย้งแบบขั้วตรงข้าม และมิติเวลากับอำนาจของกลุ่มชายขอบจิตตาภา นิติสิริ
2561วิกฤตอัตลักษณ์ความเป็นชายในวรรณกรรมหลังสงครามโลกครั้งที่สองของคะวะบะตะ ยะซุนะริมัทนา จาตุรแสงไพโรจน์
2554สังคมจารีตในนวนิยายเรื่อง ฌิโอะสะอิ ของ มิฌิมะ ยุกิโอะพุทธรักษ์ เกตุเอม