Browsing by Author ใกล้รุ่ง อามระดิษ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547กวีนิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519วริศรา อนันตโท, 2522-
2555การวิเคราะห์ตัวละครเอกในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของคึกเดช กันตามระอธิพร ประเทืองเศรษฐ์
2559การศึกษาเปรียบเทียบราชาศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเขมรจากมุมมองข้ามสมัยยรรยงค์ สิกขะฤทธิ์
2550การแปลวรรณกรรมเยาวชนของผกาวดี อุตตโมทย์ : การศึกษาประวัติและแนวทางการแปลรังสิมา นิลรัต
2550ขบวนการนักศึกษาระหว่าง พ.ศ. 2511-2519 : ภาพตัวแทนที่ปรากฏในนวนิยายไทยสิริวิทย์ สุขกันต์
2559คำยืมภาษาตระกูลมอญ-เขมรในภาษาไทยถิ่นเหนืออารียา บุญลำ
2552คำสองพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วย C(r)a ในภาษาไทยมิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์
2550คำไทย-คำเทศ คำไทย-คำเขมรใกล้รุ่ง อามระดิษ
2544จดหมายจางวางหร่ำ : คุณค่าและความสำคัญต่อพัฒนาการวรรณกรรมไทยอรอุษา สุวรรณประเทศ, 2518-
2555นันโทปนันทสูตรคำหลวง : การวิเคราะห์ศิลปะการแปลและกลวิธีทางวรรณศิลป์อัสนี พูลรักษ์
2552ปราสาทพระวิหาร : การเมืองวัฒนธรรมในกัมพูชายุคสังคมราษฎร์นิยม ค.ศ. 1955-1970พงษ์พันธ์ พึ่งตน
2544พระนิพนธ์ประเภทสารคดีท่องเที่ยวของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพวรรณศิริ ตั้งพงศ์ธิติ, 2519-
2553พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : วรรณคดีกับการสร้างชาติอัญชลี ภู่ผะกา
2548พัฒนาการการแปลอาชญนิยายชุดเชอร์ล็อก โฮมส์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบันพนิดา หล่อเลิศรัตน์
2558ภาพ "มาเลเซีย" ในวรรณกรรมร้อยแก้วไทยพิชญาดา เมฆหิรัญศิริ
2550ภาพตัวแทนของสมเด็จพระมหาธรรมราชาในวรรณกรรมไทยวันชนะ ทองคำเภา
2533ร้อยแก้วแนวขบขันของไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7ใกล้รุ่ง อามระดิษ
2550ศาสตราแลบง : วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ พัฒนาการ และความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเขมรศานติ ภักดีคำ
2548สภาพการดำรงชีวิตของชาวเขมรระหว่าง พ.ศ.2518-2522 : ศึกษา "ภูมิภาค" ตะวันออก ตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือณัฐพร ไทยจงรักษ์
2559อัตลักษณ์และการผสมผสานทางวัฒนธรรมในเพลงของผู้พูดภาษาเขมรถิ่นไทยในอีสานตอนใต้ดิเรก หงษ์ทอง