Browsing by Degree Discipline การวางแผนภาคและเมือง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 230  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการที่ดินทำกินของผู้มีรายได้น้อย: กรณีศึกษา โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่นศุภิสรา คุ้มปริยัติ
2555กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดชุมชนริมน้ำบริเวณลุ่มน้ำท่าจีนกฤตพร ห้าวเจริญ
2561การกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานครปุณยนุช แสงวัฒนะ
2555การกำหนดพื้นที่กันชนระหว่างเขตอุตสาหกรรมกับชุมชน กรณีศึกษาเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองวัชรเทพ คลังนุช
2528การขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรรกับปัญหาการขยายเมืองวงเดือน เกษสุภะ
2554การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยวันใหม่ แตงแก้ว
2553การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราอทิตยา แก้วพิลา
2554การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาชุมชนในเมืองเชียงใหม่ปรัชมาศ ลัญชานนท์
2539การจัดสร้างบริการสาธารณะย่านพักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในเขตอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการเสกสรรค์ แป้นไผ่
2555การบริหารจัดการที่ดินอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ : กรณีศึกษาตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่านศศิพงศ์ โออินทร์
2554การบริหารจัดการพื้นที่เมืองเก่าเวียงกุมกามโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนณัฐพงษ์ สายพวงแก้ว
2538การประยุกต์ใช้การจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ : กรณีศึกษาที่ดินบริเวณคลองพลับพลา ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานครหทัยรัตน์ ยุภาศ
2559การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแสงสว่างเวลากลางคืน (Nighttime Light Satellite Image) วิเคราะห์ความเจริญเติบโตของเมือง ในประเทศไทยเยาวรัตน์ เกกินะ
2560การประยุกต์ใช้เซลลูลาร์ออโตมาตาศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีพนรัตน์ มะโน
2537การประสานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำประสาร พันธ์ลิมา
2538การประเมินความสำเร็จของโครงการเมืองใหม่บางพลี จังหวัดสมุทรปราการจิราภรณ์ บิณฑวิรุจน์
2559การประเมินความเสี่ยงภัยการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เมืองอุดรธานีอัจฉราพรรณ ยอดรัก
2561การปรับตัวต่อภัยพิบัติด้านการก่อความไม่สงบในเมือง กรณีศึกษาเมืองยะลามัซวินส์ อดุลภักดี
2554การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางและแหล่งงานของประชากรวัยทำงานที่พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรเกิดใหม่ กรณีศึกษา โครงการจัดสรรที่ดินประเภทบ้านเดี่ยว ย่านราชพฤกษ์ภัคกมล สุจิตวรงค์
2554การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมกีฬาในชุมชนเมือง กรณีศึกษา การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมกีฬาในชุมชนเมือง กรณีศึกษาชุมชนใต้จุดตัดทางด่วนศรีรัชและทางด่วนเฉลิมมหานครเดชชาติ ลิ่มกุล