Browsing by Degree Discipline คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2561กลยุทธ์การลงทุนส่วนบุคคลบนพื้นฐานเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้ปิยวดี สุขชาติ
2556การจัดเส้นทางการบินและตารางซ่อมบำรุงโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมศิริวรรณ จันทร์แก่น
2558การสกัดดัชนีสําหรับการเกาะกลุ่มข้าวพันธุ์ไทยตามการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเครียดจากความเค็มพรชนิตว์ ทรัพย์วิไล
2554การสร้างแบบจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของเส้นเลือดที่มีสาเหตุมาจากความดันเลือดสิริประภา ฤทธิ์รักษา
2556การแก้ปัญหาการจัดวิชาสอนตามระดับแอลฟาจากความพอใจแบบฟัซซีของผู้สอนรุจิรา วิสุทธิรัตนมณี
2555ตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบสลับมัธยฐานถ่วงน้ำหนัก : ราคาหลักทรัพย์ ทีวีโอกนกกาญจน์ สุขศรี
2555เทคนิคคอลัมน์เจเนอเรชันสำหรับปัญหาการมอบหมายงานให้กับพนักงาน ที่มีการปรับดุลภาระงานและรายได้ศุภกร สุเมธาภิวัฒน์
2555เทคนิคคอลัมน์เจเนอเรชันสำหรับปัญหาจับคู่เที่ยวบินสมิหลา คีรีศรี
2555แบบจำลองการเติบโตฐานน้ำหนักสำหรับปลานิลที่เลี้ยงในบ่อบำบัดน้ำเสียโดยไม่ให้อาหารชัยวัฒน์ เนติทวีทรัพย์
2553แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการจำลองแบบและการสร้างภาพนามธรรมของน้ำท่วมอนุรักษ์ บูสะมัญ
2556แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการเติบโตของต้นข้าวระยะกล้าภายใต้ความเครียดจากเกลือสุลักษณ์ ชัยขรรค์