Browsing by Degree Discipline จิตวิทยาพัฒนาการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 85  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การกระตุ้นพัฒนาการระยะแรกเริ่มในเด็กกำพร้า สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท : กรณีศึกษาแสงดาว การุณยวนิช, 2515-
2548การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความพึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับบุตรสาววัยรุ่นพัชราภา ตันติชูเวช
2539การศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นฐานอารมณ์และสถานภาพ ทางเศรษฐกิจสังคม กับพัฒนาการของทารกวัย 6 เดือน และพฤติกรรมการโต้ตอบของมารดาที่มีต่อทารกยุวดี ทัตตินาพานิช
2534การศึกษาพัฒนาการด้านความสามารถในการเปรียบเทียบขนาด ของสองชุดความสามารถในการนับ และความรู้เกี่ยวกับการนับของเด็กอายุ 3-5 ปีสมชาย ช่างทอง
2537การศึกษาสถานะทางเอกลักษณ์ของวัยรุ่นตอนปลายในสถาบันอุดมศึกษาสายฝน ควรผดุง
2551การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ครอบครัว และสังคมของวัยรุ่นชายที่กระทำผิดครั้งแรก วัยรุ่นชายที่กระทำผิดซ้ำ และวัยรุ่นชายทั่วไปสุภัทรา ปกาสิทธิ์
2546การสอนเด็กออทิสติกให้เข้าใจเรื่องความเชื่อที่ผิดไฉทยา ภิระบรรณ์
2551การหมุนภาพในใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยวรงค์ ถาวระ
2549การเข้าใจมโนทัศน์เกี่ยวกับการมีชีวิตและความตายในเด็กอายุ 5 - 7 ปี ที่มีสุขภาพปกติชาฎิณี เชื้อคำ
2547การเชื่อมโยงสีกับสภาวอารมณ์ของวัยรุ่นตอนปลายและผู้ใหญ่ตอนต้นซูฟียา เจะอารง, 2522-
2543การเปรียบเทียบการตัดสินทางจริยธรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักร่วมเพศ ระหว่างวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานครกาญจนา สุรวาจากุล, 2515-
2546การเปรียบเทียบความสามารถในการคำนวณเบื้องต้นของเด็กอายุ 4-6 ปีวิภา ยุวพรพาณิชย์
2542การเปรียบเทียบความสามารถในการจัดหมวดหมู่ของวัตถุที่เสนอเป็นคำพูดและเป็นภาพในเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปีกาญจนา กระต่ายทอง, 2514-
2542การเปรียบเทียบความสามารถในการอนุมานจำนวนของเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปีอังคณา อ่อนธานี, 2516-
2534การเปรียบเทียบพฤติกรรมเอื้อเฟื้อของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่มีความสามารถในการสวมบทบาทด้านการคิดแตกต่างกัน ในสถานการณ์ที่มีผู้สังเกตและไม่มีผู้สังเกตสุจิตรา แก้วเขียว
2548การเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ของเยาวชนชายที่กระทำความผิด ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในโรงเรียนมัธยมศึกษาวราวุธ หิรัญยศิริ
2534การเปรียบเทียบอานุภาพการจูงใจงานพยาบาลต่างแผนก ตามการรับรู้ของพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐ ในกรุงเทพมหานครสมศรี สะหรั่งบิน
2551การเห็นคุณค่าในตนเอง ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และเหตุผลของวัยรุ่นตอนปลายที่มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ข้ามคืนพิมพิชา สุพพัตกุล
2544การแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กวัยเรียน เมื่อมีบุคคลสำคัญทางสังคมของตนอยู่ร่วมในสถานการณ์ปรารถนา กระแสสินธุ์, 2519-
2544ความคิดเห็นของแพทย์และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ การช่วยให้ผู้ป่วยที่สิ้นหวังในการรักษาตายอย่างสงบวิสุทธิ์ สุขบำรุง