Browsing by Degree Discipline จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (สหสาขาวิชา)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การจำแนกสปีชีส์ของเชื้อมัยโคแบคทีเรียมโดยหาลำดับเบสของชิ้นส่วน 16S rDNA ที่เพิ่มจำนวนวิรัช พวงภู่
2546การประยุกต์ใช้วิธี RT-PCR ร่วมกับการใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะสำหรับการวินิจฉัยโรคอหิวาต์สุกรในประเทศไทยละมูล โม้ลี
2548การพัฒนาชุดตรวจ one step multiplex RT-PCR เพื่อวินิจฉัย avian influenza A virus สายพันธุ์ H5, H7 และ H9อัญญรัตน์ ต้นธีรวงศ์
2540การพัฒนาชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนม โดยวิธีทางจุลชีววิทยากฤติกา ชินพันธ์
2549การวิเคราะห์ลำดับเบสในบริเวณ intergenic spacer 1 ของเชื้อ pythium insidiosumวิชิต ทวีกาญจน์
2532การศึกษาทางวิทยาบัคเตรีของเชื้อโมบิลันคัสในสตรี ที่เป็นโรคช่องคลอดอักเสบวิภา ตรีรัตน์วีรพงษ์
2532การศึกษาอนุกรมวิธานของเชื้อมัยโคแบคทีเรีย ชนิดเจริญเร็วที่แยกได้จากผู้ป่วย และสิ่งแวดล้อมสมศักดิ์ เหรียญทอง
2532การเตรียมแอนติบอดีสำหรับการตรวจหาแอนติเจน ของเชื้อสเตรปโตคอคคัสนิวโมนิอิ และฮีโมพีลัส อินฟลูเอนเซย์ ไทพ์ บีนิภา รุจิธรรมกุล
2535ซีโรทัยป์และความไวรับต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อ Ureaplasma urealyticum ในผู้ป่วยโรคหนองในเทียมประภาวดี บุญเจริญ
2533ประเมินผลการใช้วิธี Rapid immunoperoxidase สำหรับการติดเชื้อ Chlamydia trachomatis ในผู้ป่วยหนองในเทียมวิมล จันทร์แจ่ม
2558ผลของพะไธโอคอลจากเชื้อวัณโรคต่อการตอบสนองของภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดพรหมฉัตร เจริญพัฒน์
2534ระบบ Major histocompatibility complex ของผู้ป่วยโรค Systemic lupus erythematosus ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อรทัย กังวาลชิรธาดา
2543รูปแบบภูมิต้านทานชนิดไอจีจีและไอจีเอ ต่อเชื้อ เอชไอวี-1 ในปัสสาวะและความสัมพันธ์ระหว่างภูมิต้านทานชนิดไอจีจีต่อส่วนต่างๆของเชื้อเอชไอวี-1 ในปัสสาวะกับจำนวนซีดี 4 เซลล์ในเลือดสุวันดี บัญชรเทวกุล
2547ลักษณะการสร้างไซโตไคน์ในเม็ดเลือดขาว ชนิดนิวเคลียสเดียวของสุกรที่ติดเชื้อไวรัสพี อาร์ อาร์ เอส มาก่อนและกระตุ้นด้วยไวรัสสายพันธุ์ต่างชนิดวีระศักดิ์ สะดะ
2535อนุกรมวิธานของเชื้อ ซูโดโมแนส ซูโคมัลลิไอกำพล เจริญสุขโสภณ
2532เปรียบเทียบการตรวจหาเร็สไปราตอรี่ ซินไซเทียลไวรัส ด้วยวิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์,ไบโอติน-อวิดิน-อิไลซา, การแยกเชื้อด้วยวิธีธรรมดาและวิธีเชลล์ไวอัลจินตนา วุฑฒยากร
2532แอนติคาดิโอไลบินแอนติบอดีในผู้ป่วยโรคต่างๆ ทางระบบประสาทวิไล เฉลิมจันทร์