Browsing by Degree Discipline ดุริยางคศิลป์ตะวันตก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 66  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การดำเนินทำนองระนาดเอกในเพลงเรื่องสี่ภาษาสุราชดิษฐ์ ศรีสัตย์ชยะ
2556การประพันธ์เพลง: "ไต้ฝุ่นนารี" ซิมโฟนีณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
2558การประพันธ์เพลง: อิมพร็อมพ์ตูสำหรับฮอร์น 4 ตัวกับวงออร์เคสตราขนาดเล็กจิตตินันท์ กลิ่นน้ำหอม
2558การประพันธ์เพลง: เปียโนคอนแชร์โตหมายเลขหนึ่งปิยภูมิ พรหมโยธิน
2556การประพันธ์เพลง: เสียงสะท้อนแห่งสหัสวรรษ สำหรับวงซิมโฟนีออร์เคสตราศักดิ์ทวี จิตไพศาลวัฒนา
2560การเเสดงเดี่ยวบาสซูนโดย คชภัค บุญวิภารัตน์คชภัค บุญวิภารัตน์
2558การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย กรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยากรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา
2559การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์
2560การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย ชัยพร พวงมาลีชัยพร พวงมาลี
2560การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย พันธวิทย์ อัศวเดชเมธากุลพันธวิทย์ อัศวเดชเมธากุล
2559การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย ลลิดา ลัดดากลมลลิดา ลัดดากลม
2560การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย วงดาว วัชรานันท์วงดาว วัชรานันท์
2559การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจแก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ
2556การแสดงขับร้องโดย สิริเพ็ญ พฤฒิพิทักษ์สิริเพ็ญ พฤฒิพิทักษ์
2559การแสดงดนตรีเชิงบรรยาย: ลีลาการบรรเลงซินโฟเนียของเจ.เอส. บาค โดย นิชิสา ทรัพย์สินอำนวยนิชิสา ทรัพย์สินอำนวย
2560การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก โดย ธาณิช แสงวิชัยธาณิช แสงวิชัย
2559การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก โดย วริศรา โรจนาบุตรวริศรา โรจนาบุตร
2553การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก โดย สกล ศิริพิพัฒนกุลสกล ศิริพิพัฒนกุล
2553การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกโดย ภาดา ยั่งยงยืนภาดา ยั่งยงยืน
2560การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกโดย ภูนที ทาคำภูนที ทาคำ