Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 215  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550กรอบงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแบบจำลองเชิงฟังก์ชันก์โดยใช้พฤติกรรมของวัตถุเอกชัย ตั้งสุขสันต์
2553กรอบงานสนับสนุนการวิเคราะห์ช่องว่างตามลำดับความสำคัญของความต้องการความมั่นคงสำหรับองค์กรที่ใช้แบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถด้านวิศวกรรมความมั่นคงของระบบ (เอสเอสอี-ซีเอ็มเอ็ม)กมลวรรณ ชวะนานนท์
2556กรอบงานสนับสนุนการวิเคราะห์ช่องว่างตามลำดับความสำคัญของความต้องการซอฟต์แวร์เพื่อดีพลอยเมนต์ธิดารัตน์ เพ็ชรประสม
2557กรอบงานสำหรับการจัดการคำร้องขอการเปลี่ยนแปลงโดยใช้อนุกรมวิธานและคลังความรู้สำหรับการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์อัครพล สามารถ
2556กรอบงานสำหรับการระบุผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงความต้องการเอกพล อินทร์ภิรมย์
2558กรอบงานสำหรับตรวจจับและจัดลำดับข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ในชุดข้อมูลไม่สมดุลธีรวิทย์ เชยกีวงศ์
2550การกำหนดความต้องการความมั่นคงโดยใช้ไวยากรณ์ของแบบรูปความมั่นคงกวิน สุภาพร
2558การกำหนดความต้องการความมั่นคงโดยใช้ไวยากรณ์ที่สร้างจากคำแนะนำส่วนต่อประสานผู้ใช้ของบริบทความมั่นคงเชิงเว็บภัทรียา สิงห์พันธ์
2555การขยายความสามารถเอดีแอลสำหรับการตรวจทานแผนภาพกิจกรรมชินพัฒน์ แก้วชินพร
2555การขยายแบบจำลองความสามารถการจัดการความรู้สำหรับการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ในกลุ่มกระบวนการการจัดการข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ของซีเอ็มเอ็มไอกมลชัย อัศวชัยพร
2559การควบคุมเวอร์ชันบนสคีมาฐานข้อมูลและกรณีทดสอบจากการเปลี่ยนแปลงอินพุตของความต้องการเชิงฟังก์ชันปาริชาติ เกียรติเผ่า
2556การค้นคืนสารสนเทศเชิงความหมายและการค้นคืนสารสนเทศข้ามภาษาของสมุนไพรไทยและยาแผนปัจจุบันด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความหมายแฝงพิชชากร เอกวรานุกูลศิริ
2556การค้นหาผู้ให้บริการคลาวด์ที่สอดคล้องด้านความมั่นคงกับเมตริกซ์ควบคุมคลาวด์แบบเชิงความหมายจักรินทร์ ทวีจินดา
2556การจัดกลุ่มเครื่องมือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ด้วยสวีบ็อควันวิสาข์ รุ้งแก้ว
2555การจัดตารางงานในระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงบนไมโครโพรเซสเซอร์ชนิดหลายแกนอังคาร เชี่ยวกิจวุฒิกุล
2558การจัดลำดับกรณีทดสอบสำหรับการทดสอบการถดถอยของซอฟต์แวร์โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้นปิยกานต์ กลิ่นดี
2556การจัดลำดับการใช้งานวิธีรีแฟคทอริงในการปรับแก้ไขโค้ด โดยการใช้มาตรวัดเชิงวัตถุและอัลกอริทึมละโมบรัฐพงษ์ วงศ์เปียง
2548การจัดลำดับความสำคัญกรณีทดสอบสำหรับการทดสอบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้พิศักดิ์ คุรุเสถียร
2559การจัดลำดับความสำคัญแผนการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้กิตติยา ศรีวัฒนาปิติกุล
2555การจัดลำดับความเชี่ยวชาญสำหรับสมาชิกกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์โชคชัย พุฒตาล