Browsing by Degree Discipline ศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 47  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การบำบัดโรคข้อสะโพกเจริญผิดปกติในสุนัขโดยการเชื่อมแนวประสานเชิงกรานส่วนหน้ากัลยดา มังคละพฤกษ์, 2523-
2544การประยุกต์การยึดกระดูกเชิงกรานภายหลังตัดเพื่อแก้ไขข้อสะโพกเจริญผิดปกติในสุนัขเกียรติพิเชษฐ์ โคมิน
2549การประยุกต์ใช้แกนกระบอกฉีดยาดามภายในโพรงกระดูกเพื่อรักษากระดูกหักในสัตว์ปีกมธุ บำรุงคุณากร
2557การประเมินผลการใช้ไหมเย็บชนิดโพลีบัทเอสเตอร์สำหรับเย็บทิศทางเดียวแบบไม่ต้องผูกปมไหม กับไหมชนิดโพลีโพรพิลีนในการแก้ไขไส้เลื่อนกระบังลมในแมวพิมลรัตน์ มาร์โล
2553การผิดรูปของปลายล่างของกระดูกฟีเมอร์ในสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนที่มีสะบ้าเคลื่อนชาริณี โสภารัตน์
2541การย้ายปลูกกระดูกขากรรไกรล่างในสุนัขด้วยกระดูกของตัวเองชนินทร์ กัลล์ประวิทธ์
2558การศึกษาการถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ร่วมกับการใช้สารเพิ่มความชัดภาพ และการกำเนิดหลอดเลือดในเนื้องอกช่องปากของสุนัขอุราภา กลั่นเสนาะ
2548การศึกษาการทำศัลยกรรมเปิดช่องถุงหุ้มหัวใจผ่านกล้องในสุนัขโดยการเข้าสู่ช่องอกหนึ่งด้านและสองด้านอาจอง อธิปธรรมวารี
2546การศึกษาการเจริญเต็มขั้นของกระดูกปลายขาจากภาพรังสีในช้างเอเซียวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์
2544การศึกษาผลการระงับปวดของการฉีดบิวพรีนอร์ฟีนไฮโดรคลอไรด์เข้าช่อง epidural ภายหลังการผ่าตัดกระดูกในสุนัขครรชิต พงษ์เพชร
2543การศึกษาเปรียบเทียบการวัดความดันเลือดแดงโดยทางตรงและทางอ้อมด้วยวิธี Oscillometric ในเสือขณะสลบสุนทร เกียรติมานะกุล
2556การสำรวจผลแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับการวางยาสลบเพื่อทำหัตถการช่องปาก ในสุนัขและแมว : การวิจัยเชิงสังเกตแบบไปข้างหน้าศลิษวรรณ แสงเอี่ยม
2555การหาความเร็วในการไหลของเลือดที่เลี้ยงไตด้วยอัลตราซาวด์ชนิดดอปเปลอร์ในสุนัขป่วยด้วยโรคไตคมกฤช ลออธนกุล
2556การเข้าเฝือกภายในช่องปากด้วยอะคริลิกทันตกรรมเพื่อดามกระดูกขากรรไกรล่างหักภัทรกฤษณ์ จงไพบูลย์พัฒนะ
2555การเปรียบเทียบการหายของแผลที่เหงือกระหว่างการใช้แผ่นเนื้อเยื่อปะปลูกแบบ full thickness flap และแบบ partial thickness flap ภายหลังการถอนฟันสุพรรณพร ภิรมย์ไกรภักดิ์
2553การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการระงับปวดหลังการผ่าตัดของบิวพิวาเคนกับทรามาดอล โดยการฉีดแผลผ่าตัดก่อนการเย็บปิดในสุนัขเพศเมียที่ได้รับการทำหมันอุสรี ดวงพัตรา
2551การเปรียบเทียบผลการระงับปวดภายหลังการผ่าตัดของทรามาดอล ไฮโดรคลอไรด์ กับบูพิวาเคน ไฮโดรคลอไรด์โดยการฉีดเข้าข้อต่อในสุนัขที่ได้รับการทำศัลยกรรมข้อเข่าดาลัด ลิ้มอำนวย
2550การเปรียบเทียบผลการระงับปวดภายหลังการผ่าตัดของทรามาดอล ไฮโดรคลอไรด์และเคตามีน ไฮโดรคลอไรด์ โดยการฉีดเข้าช่องเหนือเยื่อดูราในสุนัขที่ได้รับการผ่าตัด ตัดรังไข่และมดลูกอรพรรณ ชื่นวาริน
2549การเปรียบเทียบผลของทรามาดอลและมอร์ฟีนต่อระดับของไอโซฟลูเรน ขณะแก้ไขกระดูกหักในสุนัขพิริยา อุตมะ
2552การเปรียบเทียบผลของไทเลทามีน-โซลาซีแพมและทรามาดอลร่วมกับเด็กซ์มีดีโตมิดีนหรือไซลาซีนในแมวที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกและรังไข่อมรรัตน์ จันทวัน