Browsing by Degree Discipline สถาปัตยกรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 737  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพิละสัก สีหาวง
2560กระบวนการ และปัญหาในการย้ายหอผู้ป่วย และห้องผ่าตัด : กรณีศึกษาอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยชญานิน โกศล
2555กระบวนการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปของอาคารประเภทบ้านเดี่ยว กรณีศึกษา : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)รณกร ชมธัญกาญจน์
2561กระบวนการก่อสร้างเรือนปกาเกอะญอแบบดั้งเดิมกรณีศึกษาโครงการบ้านวัฒนธรรมบ้านโป่งลึก-บางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีพงศ์ชวิน อุดหนุนสมบัต
2557กระบวนการจัดทำรายละเอียดโครงการและการบริหารจัดการโครงการศูนย์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาศูนย์ชุมชนบึงพระรามเก้าและชุมชนบึงพระรามเก้าพัฒนาปรางโชสุก สุพรรณนานา
2553กระบวนการดำเนินงานปรับปรุงอาคารสำนักงานแบบมีการโยกย้าย กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักพหลโยธินกนกศักดิ์ วันประเสริฐ
2557กระบวนการทำความสะอาดพื้นที่บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล : กรณีศึกษา 6 โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครวรยุทธ กุลลิมา
2554กระบวนการบริหารโครงการออกแบบเพื่อก่อสร้างสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศลลิตา เจียมวัฒนศิริกิจ
2559กระบวนการปรับย้ายพื้นที่ทำงาน: กรณีศึกษาบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดวีรภัทร วงศ์ปัญติ
2550กระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารฐาปณีย์ พันธุ์เพชร
2553กระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทโรงแรมและสถานพักตากอากาศปิยะ ตั้งตรง
2557กระบวนการและปัญหาการจัดการขยะในสถานศึกษาขนาดใหญ่: กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรทิพย์ แซ่เล้า
2546กลยุทธ์การตลาดสำหรับสำนักงานสถาปนิกกุลธิดา สมอดิศร, 2522-
2552กลยุทธ์การบริหารการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานีพลาพร สมพรบรรจง
2546การกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของสถาปนิกในงานก่อสร้างนลินทิพย์ โกศลานันต์
2560การก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป: การออกแบบบ้านเดี่ยวชนิกา รักษากุล
2560การก่อสร้างบ้านด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป : การประกอบติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป บ้านเดี่ยวพิเชษฐ์ นะสูงเนิน
2555การก่อสร้างโครงสร้างรับพื้นจากท่อกระดาษวุฒิกร สุทธิอาภา
2555การขออนุญาตอาคารประเภทโรงแรมภายใต้กฎหมายไทย กรณีศึกษา อาคารขนาดใหญ่ธนเดช ศรีคราม
2555การขออนุญาตอาคารประเภทโรงแรมภายใต้กฎหมายไทย กรณีอาคารที่มีขนาดต่ำกว่าอาคารขนาดใหญ่ ตามกฎหมายควบคุมอาคารวราลี เวชชธรรม