Browsing by Degree Discipline สัตวแพทยสาธารณสุข

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การดื้อยาและการถ่ายทอดยีนดื้อยาของแบคทีเรียในสารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารที่มีจำหน่ายในประเทศไทยเวชสิริ วรรณประสาท
2550การตรวจติดตามและศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1)ในตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตและตลาดสดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงชื่นสกนธ์ เชาว์ตระกูล
2550การตรวจพิสูจน์ยีนที่ควบคุมการสร้างพิษเอนเทอโรท็อกซินของเชื้อสตาฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่เพาะแยกได้จากแหนมหมูพงศ์ธร พุ่มแตงอ่อน
2551การทดสอบแบบจำลองการประเมินการสัมผัสเพื่อการประเมินความเสี่ยงของซัลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ศักดิชญ์ อนุโลมสมบัติ
2553การทวนสอบแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับผลของอุณหภูมิและเกลือโซเดียมคลอไรด์ ต่ออัตราการเจริญเติบโตของลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนสในเนื้อไก่ปรุงสุกเสาวลักษณ์ อรรคนิวาส
2548การทำลายไวรัสโรคปากและเท้าเปี่อยสเตรนที่มีการระบาดในประเทศไทยด้วยความร้อนสุพัฒนศักดิ์ ศุภารัตน์
2551การทำลายไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยด้วยความร้อนในผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรปรัชญา อยู่เอี่ยมยุทธ์
2546การบริโภคดินโดยคนไทย อายุระหว่าง 20-45 ปี ในจังหวัดปทุมธานีดวงกมล ขาวขำ, 2522-
2553การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนไทยจากการบริโภคอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ปนเปื้อนสารหนูอนินทรีย์เฟื่องฟ้า โสภณพงศ์พิพัฒน์
2543การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับระบบการจัดการสุขภาพไก่เนื้อธีระวุฒิ นวลแสง
2545การวัดปริมาณอะฟลาท็อกซินเอ็ม 1 ในน้ำนมดิบ โดยใช้ไฮเดรทเต็ทโซเดียมแคลเซียมอลูมิโนซิลิเกทในการแยกโอฬาร ต้นวีรพงษ์ศิริ
2546การวิเคราะห์ปริมาณการบริโภคดินในเด็กอายุระหว่าง 2-6 ปี ในจังหวัดปทุมธานีนัดดา ป้องคำสิงห์
2548การศึกษาชนิดและปริมาณของแบคทีเรียและเชื้อราก่อโรคที่สำคัญจากตัวอย่างน้ำขยะในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และอยุธยาสุภาพ เหมืองแก้ว, 2515-
2544การสำรวจภาวะของโรคเลปโตสไปโรสิสทางซีรั่มวิทยา และแหล่งรังโรคในโค กระบือ ในเขตพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเลปโตสไปโรสิสในคนที่ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย
2545การหาแหล่งโรคที่ทำให้เกิดการติดต่อของโรคเลปโตสไปโรสิสในจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมวรรณ หนุนไธสง
2548การเปลี่ยนแปลงของเชื้อจุลินทรีย์ชี้แนะ ทองแดง และสังกะสี จากน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดแบบต่าง ๆ ในฟาร์มสุกรสุชาดา สุสุทธิ
2549ความสัมพันธ์ระหว่างสารพิษเชื้อราอ็อคราท็อกซินเอตกค้างในไต กับพยาธิสภาพที่ไตของสุนัขที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังศุภวัฒน์ โพธิมงคลกุล
2552ความหลากหลายของยีนนิวคลีโอโปรตีนของเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดเอในคน สุกร และสัตว์ปีกที่แยกได้ในประเทศไทยณัฐกานต์ ทิพม้อม
2549คุณลักษณะทางพันธุศาสตร์ของยีนฮีมากลูตินิน และนิวรามินิเดสของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1) ในสัตว์ปีกที่พบในประเทศไทยนวลอนงค์ ปริโยธร
2552ประสิทธิผลของจุดควบคุมซัลโมเนลลาในกระบวนการฆ่าของโรงงานฆ่าสุกรที่ได้รับการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมบัณฑูรย์ ตระการวีระเดช