Browsing by Degree Discipline พันธุศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 28 to 47 of 48 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ความสัมพันธ์ของซีเอจีไตรนิวคลีโอไทด์ที่ซ้ำในยีนอะแทกซิน-1 กับความรุนแรงของโรคไปโนซีรีเบลลาอะแทกเซีย แบบที่ 1สุภัค ยังเจริญ
2561ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและแบบจำลองทำนายการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมในประชากรไทยจุฑามาศ สิทธิกรไพบูลย์
2547ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฮเทโรไซโกซิตีของไอโซไซม์กับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกบหนอง Fejervarya limnocharisอนุสรณ์ ปานสุข, 2522-
2544ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Rhizobium sp. ในถั่วมะแฮะ Cajanus cajan (L.) Mill sp.ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมาสุจิณณา คุณรักษา
2542ความหลากหลายทางพันธุกรรมของราที่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสในพื้นที่โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชดำริ และป่าพันธุกรรมพืช อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมาสุวิชา บุญเลี้ยง
2547ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็ดโคน Termitomyces sp. บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ลำดับพันธุกรรมบริเวณไอทีเอสศจิษฐา ประเสริฐกุล, 2522-
2545ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็ดโคน Termitomyces straitus (Beeli) Heim โดยใช้ลำดับเบสไอทีเอสสายรัก กวางแก้ว
2542ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแบคทีเรียบางกลุ่ม ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดนครราชสีมาวิสา ฉิมน้อย
2542คาริโอไทป์ของบุกวงศ์ Araceaeละเอียด คงกุ่ง, 2510-
2544คาริโอไทป์ของสัตว์บางชนิดในวงศ์ วิเวอร์ริดีอภิรดี ศรีภูมิ, 2518-
2554จีโนเซนเซอร์ด้วยการตรวจสอบสีของอนุภาคเงินนาโนเพื่อใช้ในการสอบวิเคราะห์โรคชิคุนกุนยานุสรา ดลระหมาน
2545ผลของชนิดของฟีดเดอร์เซลล์ และอาหารที่ใช้ในการรีเจนเนอเรทที่มีต่อการถ่ายยีนด้วย Agrobacterium tumefaciens เข้าสู่มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ และสวีทเชอรี่ (Lycopersicon esculentum Mill. cultivar Seedatip and Sweet Cherry)สายสุนี แก้วเทศ
2555ผลของยาแก้อักเสบคีโทโรแล็กต่อแอพอปโทซิสและการแสดงออกของยีนซ่อมแซมของเซลล์กระดูกอ่อนนารีรัตน์ รุ่งเรือง
2542ผลของสารสกัดเมล็ดดองดึง Gloriosa superba Linn. ที่มีต่อการชักนำให้เกิดพอลิพลอยด์ของแตงโม Citrullus lanatus Mats & Nakai ในหลอดทดลองกนิษฐา คุ้มวณิชย์, 2494-
2543พลาสมิดโพรไฟล์ของไรโซเบียมในถั่วเขียว Vigna radiata (L.) Wilczek จากพื้นที่โครงการสร้างป่าและป่าพันธุกรรมพืช จังหวัดนครราชสีมารัตนวดี หอมจันทร์
2556ภาวะพหุสัณฐานของยีน VDR และยีน TNFSF11 ในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนชาวไทยมณัณญา เตชะปฏิภาณดี
2554ภาวะพหุสัณฐานของยีน XRCC1 ที่โคดอน 194 280 และ 399 ในผู้ป่วยโรคเนื้องอกเซลล์ต้นกำเนิดฟันฐิติพร บุญสุวรรณ
2551ยีนเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าบนพื้นฐานของลำดับดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ที่มีแหล่งกำเนิดจากพืชวรุณ สุวรรณกิตติ
2546สมบัติทางชีวภาพและลำดับนิวคลีโอไทด์ของบีโกโมไวรัสจาก Malvastrum coromandelianum(L.) Garcke ในประเทศไทยศักดิ์ชัย กรรมารางกูร
2543สัณฐานวิทยาและคาริโอไทป์ของสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว และสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องจันทรา ทากัน