Browsing by Degree Discipline พันธุศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 8 to 27 of 48 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การตรวจสอบโครโมโซมเพศของกบนา Rana rugulosa ด้วยเทคนิคการย้อมแถบสีโครโมโซมเพลินพิศ โชคชัยชำนาญกิจ
2544การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชสกุล Vigna บางชนิดด้วยการวิเคราะห์แบบคลัสเตอร์ธนาทิพย์ ศิลปวัฒนกุล, 2520-
2541การผสมพันธุ์ข้ามชนิดและการเลี้ยงออวุลของลูกผสมระหว่างดองดึง Gloriosa superba Linn. และ G. rothschildiana O' Brienสำเร็จ สีเครือดง
2551การพัฒนาไบโอเซนเซอร์เพื่อตรวจสอบการแสดงออกของยีน : กรณีศึกษาของยีนกลูโคซิลทรานสเฟอเรส (RhGT1) ในกุหลาบอภิลดา โอเจริญ
2558การพิสูจน์การเป็นยีนต้านมะเร็งของ CCNA1กอบกาญจน์ อินทรนัฏ
2557การระบุยีนในวิถีชีวสังเคราะห์เทอร์พีนอยด์จากผลสบู่ดำ Jatropha curcas L.สุภา แก้วสุริวงษ์
2556การระบุเนื้อเยื่อสมองโดยใช้ซีพีจีเมทิเลชันตำแหน่งจำเพาะจรัญญา สามสุวรรณ
2553การวิเคราะห์กลุ่มของยีนที่ควบคุมลักษณะทางปริมาณของขนาดเมล็ดในถั่วเหลืองฝักสด Glycine max (L.) Merr.ธนา อมรชัยพิริยะกุล
2554การวิเคราะห์การทำงานของมิวเทชันใหม่ในยีน AGXT แบบ c.32C>G(p.Pro11Arg) ในครอบครัวชาวไทยที่เป็นโรค PH1เนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
2554การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของลักษณะทางเกษตรที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตในถั่วเหลืองฝักสด Glycine max (L.) merrillศรัณยู ถาวร
2558การวิเคราะห์มิวเทชันของยีน CYP11B1 ในผู้ป่วยชาวไทยที่มีภาวะขาด 11บีตาไฮดรอกซิเลสภัทรณัชชา ชาญวิชัย
2549การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการถ่ายยีนไดไฮโดรฟลาโวนอล 4-รีดักเทสในบอนสีศิริพร คุ้มแว่น
2544การศึกษาคาริโอไทป์ของแย้ Leiolepis belliana belliana ในเกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง จังหวัดชลบุรีวชิรญาณ์ ปวงวัฒนา
2541การศึกษายีน GH-1 ในครอบครัวผู้ป่วยที่มีการเจริญเติบโตผิดปกติ จากการขาดฮอร์โมนเติบโตสราวุฒิ สิทธิกูล
2542การศึกษาลักษณะแฮปโพลไทป์ของยีนบีตาอีโกลบินและยีนแอลฟาโกลบิน ในชนกลุ่มไทพวน จังหวัดลพบุรี เลย และอุดรธานีอุรศรี สูยะศุนานนท์
2542การศึกษาแฮปโพลไทป์ของกลุ่มยีนบีตาโกลบินและรูปแบบการขาดหายไปของยีนแอลฟาโกลบินในชนกลุ่มชาวน้ำ จังหวัดภูเก็ตนันทวรรณ ชื่นชมคุณาธร
2541การศึกษาแฮปโพลไทป์ของยีนบีตาอีโกลบินและรูปแบบการขาดหายไปของยีนแอลฟาโกลบินในประชากรชาวกูยจังหวัดมหาสารคาม และสุรินทร์ประยุกต์ ศรีวิไล
2545การเหนี่ยวนำให้เกิดมิวเทชันในเห็ดหอม Lentinus edodes (Berk) Sing. ด้วยโคลชิซินคมสัน นันทสุนทร
2549การแสดงออกของยีนกลูโคซีรีโบรซิเดสของคนในกระสัง Pepermia pellcuida (L.) Kunth ที่ได้รับการถ่ายยีนปาลิตา แปวไธสง
2555การแสดงออกของยีนที่ควบคุมการแปลรหัสในซิโนวิโอไซต์จากผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมธารนภ สุภัคสถาพรพันธุ์