Browsing by Degree Discipline วรรณคดีเปรียบเทียบ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 51 to 70 of 137 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543ตำนานและศาสนาใน วอต ดรีมส์ เมย์ คัม : การศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายกับภาพยนตร์ภัทริยา กัลยานาม
2543ตำนานและศาสนาใน วอต ดรีมส์ เมย์ คัม : การศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายกับภาพยนตร์ภัทริยา กัลยานาม, 2518-
2545ทฤษฎีละครแนวโศกนาฎกรรม ตั้งแต่สมัยกรีกจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20ภัทรภร รักเรียน
2521ทัศนะทางสังคมในนวนิยายไทยสมัยรัชกาลที่ 7เอมอร นิรัญราช
2555นรกสมัยใหม่ : การประกอบสร้างใหม่ของภาพนรกแบบคลาสสิกสโรชยา จิรรุ่งเรืองวงศ์
2548นวนิยายของชินูอา อาเชเบ : จักรวรรดินิยมกับผลกระทบต่อสังคมดั้งเดิมของไนจีเรียดวงฤทัย หอมทอง
2537นวนิยายอัตชีวประวัติของโจเซฟ คอนราด การวิเคราะห์ตามแนวจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์สร้อยสน สกลรักษ์
2539นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นของเจมส์ คลาเวลล์ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับประวัติศาสตร์เสาวรส มิตราปิยานุรักษ์
2547นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ล้านนา : ภาพสะท้อนการเมืองและสังคมนัยนา ครุฑเมือง, 2523-
2539นวนิยายอิงพุทธศาสนาของไทย : วรรณกรรมคำสอนร่วมสมัยวัฒนา มุลเมืองแสน
2544นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน : อิทธิพลของชุดเชอร์ลอคโฮล์มส์ ที่มีต่อชุดปัวโรต์และนิทานทองอินอังคณา สุขวิเศษ, 2519-
2537นวนิยายไทยที่เสนอภาพสังคมชาวจีนในเมืองไทยพัชรี วราศรัย
2542นิทานพื้นเมืองลาว : ลักษณะเด่นและความสัมพันธ์กับสังคมจารุวรรณ เชาว์นวม
2544บททำขวัญเรือและพิธีทำขวัญเรือของชาวไทยภาคใต้ : การสร้างสรรค์และการถ่ายทอดอุมารินทร์ ตุลารักษ์
2548บทละครโต้กลับ : การวิพากษ์วรรณกรรมเอกของยุโรปดนยา ทรัพย์ยิ่ง
2555บริโภคนิยมและวิกฤตความเป็นชายในนวนิยายอเมริกันร่วมสมัยไทวิกา อิงสันเทียะ
2558บันทึกความทรงจำความพิการโดยนักเขียนอเมริกันที่มีความพิการทางกายในฐานะเรื่องเล่าโต้กลับไหมแพร สังขพันธานนท์
2544ประวัติศาสตร์ ในนิยายวิทยาศาสตร์ชุด สถาบันสถาปนา ของ ไอแซค อาซิมอฟวลัยลักษณ์ ตรงจิตติปัญญา, 2520-
2558ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน: วิถีชีวิตในสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงในวรรณกรรมของอุทิศ เหมะมูลขอบคุณ สมบูรณ์วงศ์
2556ปัญญาประดิษฐ์ในบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์กับจิตวิญญาณของทศวรรษ 1960อรรถพล ปะมะโข