Browsing by Degree Discipline วรรณคดีเปรียบเทียบ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 68 to 87 of 137 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544ประวัติศาสตร์ ในนิยายวิทยาศาสตร์ชุด สถาบันสถาปนา ของ ไอแซค อาซิมอฟวลัยลักษณ์ ตรงจิตติปัญญา, 2520-
2558ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน: วิถีชีวิตในสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงในวรรณกรรมของอุทิศ เหมะมูลขอบคุณ สมบูรณ์วงศ์
2556ปัญญาประดิษฐ์ในบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์กับจิตวิญญาณของทศวรรษ 1960อรรถพล ปะมะโข
2527ปัญหาสังคมเกี่ยวกับยาเสพติดในนวนิยายของสุวรรณี สุคนธาจินตนา ดิษฐแย้ม
2558ปัญหาสังคมและความวิตกกังวลในอาชญนิยายร่วมสมัยของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียกานต์ธิตา ขยันการนาวี
2555ผู้หญิงกับความอ้วน : เรือนร่างของผู้หญิงกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์ในนวนิยายชิคลิตอจินไตย เฮงรวมญาติ
2558ผู้หญิงภายใต้ระบบทุนนิยมในอาชญนิยายญี่ปุ่นร่วมสมัยวรานันท์ วรวัฒนานนท์
2549พัฒนาการของผู้หญิงในบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรม : การศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายของนักเขียนสตรีไพโรจน์ นุชพะเนียด
2543พัฒนาการละครเพลงของรพีพรอัจฉราวรรณ ภู่สิริวิโรจน์
2530พุทธปรัชญาเรื่อง กรรม ในนวนิยายของกฤษณา อโศกสินอัลภา อัลภาชน์
2532พุทธปรัชญาในนวนิยายของแฮร์มัน เฮสเสพรรณี บุตรบำรุง
2543ภาพลักษณ์ชนกลุ่มน้อยในนวนิยายไทย : การวิจารณ์เชิงสังคมพิณอำไพ สิริปูชกะ, 2517-
2547ภาพลักษณ์สตรีเวียดนามใน ทวี้ เกี่ยวนุสรัต รยะสวัสดิ์, 2516-
2545ภาพลักษณ์สังคมอังกฤษยุควิกตอเรียนในบทละครคอเมดีออฟแมนเนอรส์ของออสคาร์ ไวลด์สุระ อินตามูล, 2520-
2539ภาพลักษณ์สังคมเมืองในเรื่องสั้นไทยร่วมสมัยระหว่างพุทธศักราช 2534-2536อารียา หุตินทะ
2545ภาพสะท้อนสังคมในเรื่องสั้นไทยระหว่างพุทธศักราช 2538-2542อัฏฐพล ส่งแสง
2552ภาพแทนตัวละครและวัฒนธรรมเกอิชาใน เมมัวร์ส์ ออฟ อะ เกอิชา และ เกอิชา, อะ ไลฟ์วชิรกรณ์ อาจคุ้มวงษ์
2545ภาพโสเภณีในนวนิยายไทยกับความเป็นจริงทางสังคมนพมาตร พวงสุวรรณ
2550มนุษย์กับเทคโนโลยีในบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์กลุ่มไซเบอร์พังก์ของวิลเลียม กิบสันณัชพล บุญประเสริฐกิจ
2539มาดามบัตเตอร์ฟลาย : ศึกษาเปรียบเทียบฉบับต่าง ๆ และอิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรมไทยมุกริน วิโรจน์ชูฉัตร