Browsing by Degree Discipline วรรณคดีเปรียบเทียบ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 92 to 111 of 137 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547วรรณกรรมการกักกันของนักเขียนเชื้อสายญี่ปุ่นในอเมริกาเหนืออัญญรัตน์ อำพันพงษ์
2554วรรณกรรมเยาวชนชุดเซ็นจูรี ของปิแอร์โดเมนิโค บัคคาลาริโอ : วรรณกรรมแนวแฟนตาซีกับนิเวศน์สำนึกสุกุลภา วิเศษ
2548วรรณกรรมเยาวชนญี่ปุ่นกับสงครามโลกครั้งที่สองพิสินี ฐิตวิริยะ
2547วาทกรรมสงครามและสันติภาพในกวีนิพนธ์สงครามวรมาศ ยวงตระกูล, 2522-
2554วิถีชีวิตผู้หญิงสังคมเมืองในนวนิยายไทยร่วมสมัย ระหว่าง พ.ศ. 2545-2552เกตุวลี บัวตูม
2547วิถีซามูไรในนวนิยายเรื่อง มุซะฌิ ของ โยะฌิกะวะ เอะอิจิพรพันธ์ ชุมทอง
2552วิถีเมืองในงานเขียนของปราบดา หยุ่นกฤษฎา ขำยัง
2534วิเคราะห์แนวคิดและกลวิธีของนวนิยายแนวการเมืองและสังคมของ "ดวงใจ" ในช่วง พ.ศ.2513-2523ปัทมา จันทร์เจริญสุข
2526ศกุนตลา : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ที่มาและความสัมพันธ์ระหว่างฉบับต่าง ๆประเทือง ทินรัตน์
2544ศิลปะภาพยนต์ในซิเน-โรมอง ของอแลง รอบบ์-กริเยต์ศิลปะ สุวรรณศักดิ์, 2518-
2528ศึกษาเปรียบเทียบนิทานพื้นบ้านชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ จังหวัดตาอรทัย สายเพ็ญ
2544สตรีกับศาสนาอิสลามในนวนิยายมาเลย์นาฏเฉลียว ชมธรณินทร์
2547สตรีราชสำนักไทใหญ่ในเรื่องเล่าของนักเขียนสตรีร่วมสมัย : การศึกษาบทบาทของผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัวจิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์, 2523-
2529สถานภาพทางสังคมของผู้หญิงไทย (ในช่วงปี พ.ศ. 2475-2493) ในนวนิยายของ ดอกไม้สด และ ก. สุรางคนางค์สายสมร เฉยตรองการ
2534สถานภาพสตรีไทยในนวนิยายของ กฤษณา อโศกสิน (พ.ศ.2497-2530)วีรวรรณ ศรีสำราญ
2555สถานภาพและบทบาทสตรีในครอบครัวไทยเชื้อสายจีนในนวนิยายไทยแนวชีวิตครอบครัว ปีพ.ศ.2538-2546กิติยา วิทยาประพัฒน์
2533สภาพสังคมชนบทเวสเสกซ์ของอังกฤษในช่วงปี ค.ศ. 1872-1896 จากนวนิยายทั้ง 7 เรื่องของโทมัส ฮาร์ดี้อังคณา กมลเพ็ชร์
2550สัจนิยมมหัศจรรย์และสหบทในนวนิยายเรื่อง คาฟกา ออน เดอะ ชอร์ ของ ฮารูกิ มูราคามิกัญญา วัฒนกุล
2557"สามบุตรีแห่งจีน": การวิพากษ์สังคมและวัฒนธรรมจีนใน ไวลด์ สวอนส์ ของ จุง ชางปณชัยรัศมิ์ องค์อมรรัตน์
2549สำนึกทางการเมืองและสังคมอินเดียในนวนิยายของนยันตารา ซาห์คัลจารุรัตน์ เทศลำใย