Browsing by Degree Discipline วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 36 of 36 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ศาสตราแลบง : วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ พัฒนาการ และความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเขมรศานติ ภักดีคำ
2557สตรีกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์สิงคโปร์ในวรรณกรรมของนักเขียนสตรีสิงคโปร์เชื้อสายจีนรัญวรัชญ์ พูลศรี
2551"สุภาพบุรุษ" ในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับวรรณกรรมศรีบูรพาสหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ
2554หญิงร้างรักในบทละครโนของเสะอะมิวินัย จามรสุริยา
2554อัตลักษณ์ชายรักชาย : การเปรียบเทียบตัวละครชายรักชายในอัตชีวประวัติและบทละครไทยร่วมสมัยปกครอง บุญ-หลง
2550อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเวียดนามและลักษณะสากลในนิทานตลกเจ้าปัญญาชุดจ่าง กวิ่งสรตี ใจสอาด
2550อัตลักษณ์พื้นถิ่นในบันเทิงคดีภาคใต้ (พ.ศ. 2522-2546)วิมลมาศ ปฤชากุล
2559อัตลักษณ์สตรีมาเลย์ในวรรณกรรมร่วมสมัยของนักเขียนสตรีมุสลิมมาเลย์นารีมา แสงวิมาน
2559อีโค-ดิสโทเปียและอีโค-ยูโทเปียในบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ของคิม สแตนลีย์ โรบินสันภัทรภร รักเรียน
2553เยอรมันมองหญิงไทย : ภาพแทนหญิงไทยในงานเขียนเยอรมันร่วมสมัยจินดา ศรีรัตนสมบุญ
2550เรื่องสั้นไทยแนวคตินิยมสมัยใหม่ พ.ศ. 2507-2516สรณัฐ ไตลังคะ
2557เรื่องเล่ากับสภาวะพลัดถิ่นในวรรณกรรมหลังยุคสงครามเย็นของนักเขียนเวียดนาม กัมพูชา และม้ง-ลาวจิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์
2556เรื่องเล่ายะมะดะ นะงะมะซะ: การประกอบสร้างอัตลักษณ์ญี่ปุ่นกับภาพแทนความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-ไทยน้ำทิพย์ เมธเศรษฐ
2551แนวคิดเรื่องกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรีเขมรอารียา หุตินทะ
2557โคะจิกิ: จากตำนานเทพสู่หนังสือเรียนและวรรณกรรมสำหรับเด็กภัทร์อร พิพัฒนกุล
2552โลกาภิวัตน์วัฒนธรรม : สื่อกับท้องถิ่นนิยมในวรรณกรรมไทยร่วมสมัยธนิกาญจน์ จินาพันธ์