Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมไฟฟ้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 1134 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การกำหนดแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าที่เหมาะที่สุด โดยพิจารณาความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้านวพล สุดเขต
2540การกำหนดแผนการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยพิจารณา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีพลังงานจำกัดวฤต รัตนชื่น
2546การขจัดสัญญาณเสียงสะท้อนในสถานการณ์ดับเบิ้ลทอล์กณตพร อิทธิโสภณกุล
2535การขนานวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรงเพื่อเพิ่มกำลังต่อศักดิ์ พ่วงมหา
2546การขับเคลื่อนมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่งแบบใหม่ โดยอิงแบบจำลองเชิงเส้นสาคร โพธิ์งาม
2557การขับเคลื่อนโดยปราศจากเซนเซอร์วัดตำแหน่งของมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรที่ผิวที่อาศัยแบบจำลองลดอันดับแบบใหม่พร้อมการรับรองเสถียรภาพในวงกว้างประจวบ เอี่ยมสำอาง
2546การควบคุมการตอบรับการเรียกสำหรับทราฟฟิกเสียงและข้อมูลในระบบซีดีเด็มเอแบบวิธีดูเพลกซ์แบบแบ่งเวลาพัชราพรรณ ศรีวจนโรจน์
2547การควบคุมการตอบรับการเรียกและการจัดสรรแบนด์วิดท์สำหรับการแฮนด์ออฟอย่างเร็วในโครงข่ายอินเทอร์เนตไร้สายเคลื่อนที่ณัฐต์ศุภางค์ ปิตะคาพันธ์
2546การควบคุมการตอบรับการเรียกโดยใช้ความน่าจะเป็นจำกัดการเข้าถึงในโครงข่ายหลายบริการอัครเดช บุคคลประเสริฐ
2548การควบคุมการตอบรับการเรียกในโครงข่ายเซลลูลาร์ โดยการใช้ค่าสถิติจากแบบจำลองสภาพเคลื่อนที่ของผู้ใช้เศรษฐา รพีพันธุ์
2553การควบคุมการตอบรับการเรียนด้วยแรงจูงใจจากจากค่าบริการแบบพลวัตสำหรับทราฟฟิกที่มีการเคลื่อนที่ในโครงข่ายเซลลูลาร์ฉัตรขวัญ พงษ์มาลา
2553การควบคุมการเรียกโดยใช้ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ในวิธีการเลือกเข้าใช้โครงข่ายสำหรับโครงข่ายไร้สายแบบวิวิธพันธุ์สัญญา จตุวงษ์วิวัฒน์
2557การควบคุมกำลังการผลิตไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์โดยคำนึงถึงระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบโครงข่ายชนันท์ ถิระนันท์
2557การควบคุมกำลังรีแอกทีฟของอินเวอร์เตอร์สามเฟสเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ศิวัช ชัยฤกษ์
2556การควบคุมกำลังรีแอกทีฟทางด้านโรเตอร์สำหรับระบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่งของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำชนิดป้อนสองทางสมรัฐ สมิทธิสมบูรณ์
2542การควบคุมกำลังส่งของสถานีเคลื่อนที่ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูลาร์แบบ DS/CDMA โดยประมาณค่าความผิดพลาดพิสันต์ วงศ์วิเศษกิจ
2551การควบคุมของแขนกลระนาบสองมิติสองก้านโยงภายใต้การรบกวนการเคลื่อนที่จากฐานสองมิติธีรพงศ์ ฟองจันทร์
2531การควบคุมความถี่เนื่องจากโหลดแบบกระจายในระบบไฟฟ้ากำลัง 2 เขตด้วยการป้อนกลับสัญญาณออกสุชิน อรุณสวัสดิ์วงศ์
2553การควบคุมความยาวคลื่นและเสถียรภาพของอุณหภูมิในตัวส่งสัญญาณทางแสงต้นแบบ อัตรา 10 กิกะบิตต่อวินาที บนทางส่งแสงหลายความยาวคลื่นแบบหนาแน่นด้วยระยะห่าง 25 กิกะเฮิร์ซจิรวุฒิ อัครานุชาต
2551การควบคุมความแม่นยำของการจำลองเชิงเวลาของวงจรสายส่งโดยการประมาณค่าการกระจายแรงดันและกระแสในสายด้วยฟังก์ชันเลขชี้กำลังแบบแบ่งท่อนภาณุวัฒน์ ด่านกลาง