Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมไฟฟ้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 986 to 1005 of 1134 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าที่มีความเพี้ยนของกระแสด้านเข้าต่ำสำหรับแหล่งจ่ายไฟต่อเนื่องสกุลรัตน์ ศิริพันธ์โนน
2535วงจรแปลงผันสองทิศทางสำหรับยูพีเอสประสิทธิ์ พัวภูมิเจริญ
2559วิธีกรองสัญญาณแบบหลายมาตราส่วนด้วยซาวิสกี-โกเลย์เร็กกูลาไรเซชันปรับตัวได้ เพื่อรักษาขอบในการลดสัญญาณรบกวนของภาพอัลตราซาวนด์วีระ สอิ้ง
2559วิธีการควบคุมคอนเวอร์เตอร์ของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ และการปรับตั้งระบบป้องกันสำหรับไมโครกริดกระแสสลับของจังหวัดแม่ฮ่องสอนรักษิณา ขณะฤกษ์
2547วิธีการดีคอรีเลชันของสัญญาณสเตริโอสำหรับการกำจัดสัญญาณเสียงสะท้อนแบสเตริโอโดยการเพิ่มสัญญาณรบกวนแบบปรับตัวได้พิมผกา สุรินทร์, 2520-
2540วิธีการปรับความกว้างพัลส์อย่างง่ายสำหรับอินเวอร์เตอร์สามระดับสุธี ริ้วจรูญ
2554วิธีการมอดูเลตความกว้างพัลส์เชิงเอกภาพสำหรับเมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์และการทำให้เป็นจริงบนฐานคลื่นพาหะโดยใช้เทคนิคการมอดูเลตแบบขั้วคู่ไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร
2551วิธีการมอดูเลตแบบใหม่สำหรับการปรับสมดุลแรงดันคร่อมตัวเก็บประจุของอินเวอร์เตอร์สามระดับแบบตรึงจุดนิวทรัลโดยใช้ทฤษฎีของเมทริกว์คอนเวอร์เตอร์อภิชาติ แสงสีทอง
2545วิธีการแก้ไขผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำสำหรับระบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดความเร็วที่ใช้ฟลักซ์เทียมมงคล แซ่เจีย, 2519-
2549วิธีการใหม่ในการกำเนิดสัญญาณ PWM สำหรับอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส แบบ 4 ขา โดยพิจารณาแรงดันขั้วทั้ง 4 ขา พร้อมกันนคเรศ ชูดวง
2559วิธีหาขนาดแบตเตอรี่เพื่อลดปัญหาแรงดันเกินจากระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวจากพลังงานแสงอาทิตย์พลวัชร วรรณศิวพร
2556วิธีแก้ปัญหาการไหลของกำลังไฟฟ้าอย่างเหมาะที่สุดโดยพิจารณาเงื่อนไขการจำกัดกระแสลัดวงจรสมบูรณ์ นามโชติ
2551วิวัฒนาการของการเกิดอินเดียมอาร์เซไนด์ควอนตัมดอตที่ปลูกบนแผ่นฐานลายตารางธีรวัฒน์ ลิ่มวงศ์
2556สมบัติเชิงแสงของชั้นควอนตัมดอตอินเดียมอาร์เซไนด์ที่ปลูกซ้อน ทับกันบนพื้นผิวลายตารางภาณุพงศ์ รัตนดอน
2556สมบัติโพลาไรซ์โฟโตลูมิเนสเซนซ์ของอินเดียมอาร์เซไนด์ควอนตัมดอตบนพื้นผิวลายตารางที่ปลูกซ้อนทับหลายชั้นฐิติพงษ์ โชคอำนวย
2558สมรรถนะทางการทดลองของการส่งสัญญาณแสงที่ 10 กิกะบอดสำหรับการกล้ำสัญญาณแบบโอโอเคและดีคิวพีเอสเคพชรพล ชูโลก
2543สัญญาณรบกวนเชิงวัฏภาคในวงจรออสซิลเลเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์รอยต่อ ไบโพลาร์เด่นพงษ์ ณ พัทลุง
2525สัมประสิทธิการใช้แสงของโคมไฟที่ใช้ภายในอาคารไชยะ แช่มช้อย
2508สายส่งไฟฟ้าแรงสูงระยะไกล ระหว่างภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยวิโรจน์ นพคุณ
2519สแตติครีเลย์สำหรับการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าพิพัฒน์ หงษ์ลดารมภ์